Art-Kalina: painting, picture gallery, Russian artists,Ukrainian artist, fine pictures, the Internet-shop of pictures,
     landscapes, portraits, Still-lifes, water colors, the fine arts, figures, a sculpture, sale of pictures to buy a picture.
  Kristalenko Yuriy. Still-life 2
Kristalenko Yuriy. Still-life 2
ART-Kalina
 Collections: (Total:1)

ainting (2649 )
Artists: (Total:82)

Alymov Serge  (10)
Alymova Natalia  (11)
Andrievska Victoria  (15)
Babak Vyacheslav  (117)
Baranenko Vitaly  (37)
Berdnik Svetlana  (10)
Bodrova Olga  (9)
Brusnitsyna Irina  (18)
Chaus Victoria  (9)
Chaus Dmitriy  (53)
Chaus Victor  (40)
Chepeleva Maria  (6)
Chernov Denis  (102)
Chursin Victor  (21)
Chursina Vera  (73)
Davydova Elena  (7)
Dmitriev Alex  (86)
Eshaliev Eldar  (39)
Gamaley Gregory  (33)
Ganotskiy Vasiliy  (50)
Gladka Julia  (6)
Gladkyy Alexander  (40)
Gnoyovy Sergey  (12)
Gorodnichiy Denis  (108)
Ivanchenko Natali  (8)
Ivanov Alexander  (36)
Ivanova Tanya  (27)
Kachina Anastasiya  (71)
Kalyujnaya Irina  (28)
Kalyujniy Dmitry  (32)
Khmel Alla  (32)
Khmel Galina  (4)
Klyagin Nikolay  (16)
Kobzar Tatiana  (47)
Kondratuk Seryoga  (8)
Korol Alexsandr  (108)
Kovalenko Tatyana  (34)
Kristalenko Yuriy  (26)
Kriushin Alexander  (64)
Kshanovskaya-Orlova Anna  (40)
Kugai Tania  (27)
Lesnichaya Elena  (20)
Lizogub Konstantin  (52)
Lobanova Tatiana  (11)
Luzik Victor  (19)
Maklok Victor  (22)
Mescheryakov Nikolay  (16)
Mihailov Aleksiy  (79)
Molodykh Konstantin  (20)
Morozov Sergey  (6)
Nepomnyachay Olga  (5)
Nepomnyachiy Vladimir  (15)
Ochenash Inna  (4)
Olempiuk-Vinnikova Valentina  (32)
Panov Vyacheslav  (38)
Pastuhova Julia  (55)
Petruhin Aleksey  (44)
Ponomarenko Marina  (16)
Priemskaya Anastasiya  (30)
Rak Oleg  (36)
Rogovoy Artem  (8)
Ruschak Michael  (14)
Safonov Igor Jr  (16)
Samoylova Elena  (7)
Segal Evgenie  (29)
Shandor Alexander  (18)
Shapoval Yuri  (12)
Shevchenko Dmitriy  (15)
Shtanko Andrey  (36)
Shumskiy Andrew  (3)
Sobel Janet  (1)
Starikov Victor  (34)
Tretyakova Nataliya  (26)
Trufkin Anatoliy  (33)
Tuzhikof Igor  (47)
Tyunkin Alexandr  (12)
Velilyayev Lenur  (41)
Vinnik Alexsandr  (25)
Voloshko Karina  (71)
Yen Alexander  (110)
Zhmailo Alexsandr  (41)
Zuev Michael  (18)

Total:(2657)Artworks by genres: (20)

Landscape (1130 )
Streetscape (162 )
Seascape (244 )
Abstraction (39 )
Animal (44 )
Still life (169 )
Still life(flowers) (308 )
Chapter (360 )
Portrait (96 )
Nude (74 )
Religion (2 )
Symbol (2 )
Folklore (12 )
Fantasy (1 )
History-painting (6 )


   
english ru

Main page / Yen Alexander / picturesNews


 

March 24, 2018 12 - 4 PM presentation artworks by Oleksandr Gladkiy and Yulia Gladka

Place: Main Avenue Galleria, 57 Main Avenue Ocean Grove, NJ 07756

Art Kalina is proud to represent talented artists from East Europe. Bright fresh ideas, views, interpretations will present. 
Experience the lively, inspirational and exciting atmosphere of an presentation.

 
 

 

                                                                                                          Yen Alexander

Yen Alexander Walk in the rain
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Yen Alexander

Yen Alexander White anemones
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Yen Alexander

Yen Alexander In a workshop
canvas / oil (21.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
 
Yen Alexander

Yen Alexander Farewell
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Yen Alexander

Yen Alexander Sunny day
canvas / oil (27.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Yen Alexander

Yen Alexander Sunny flowers
canvas / oil (25.6 inch 35.4 inch )
Ask price  Buy
 
Yen Alexander

Yen Alexander Streets of Armenia
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Yen Alexander

Yen Alexander Lilac bouquet in sun beams
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Yen Alexander

Yen Alexander Reflection
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
 
Yen Alexander

Yen Alexander Lilac bush
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Yen Alexander

Yen Alexander Evening city
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Yen Alexander

Yen Alexander Sentimental mood
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
 
Yen Alexander

Yen Alexander Bouquet from wild flowers
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Yen Alexander

Yen Alexander Lilac bouquet on a pink cloth
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Yen Alexander

Yen Alexander Lilac in a vase
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
 
Yen Alexander

Yen Alexander
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Yen Alexander

Yen Alexander White peonies
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Yen Alexander

Yen Alexander Summer day
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
 
Yen Alexander

Yen Alexander City square
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Yen Alexander

Yen Alexander Sunday
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Yen Alexander

Yen Alexander Rain in rays of light
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
 
Yen Alexander

Yen Alexander Dawn in the city
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Yen Alexander

Yen Alexander Bouquet from white roses
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Yen Alexander

Yen Alexander
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
 
Yen Alexander

Yen Alexander Peonies against foliage
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Yen Alexander

Yen Alexander Bouquet of poppies at a window
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Yen Alexander

Yen Alexander In beams of the coming sun
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
 
Yen Alexander

Yen Alexander Wild flowers
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Yen Alexander

Yen Alexander The etude in blue-white tones
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Yen Alexander

Yen Alexander Burgundy asters
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
 
Yen Alexander

Yen Alexander Poppies on the window
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Yen Alexander

Yen Alexander Bouquet of white and pink peonies
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Yen Alexander

Yen Alexander Red poppies in a crystal vase
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
 
Yen Alexander

Yen Alexander Spring mood. White peonies
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Yen Alexander

Yen Alexander Beautiful chrysanthemum
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Yen Alexander

Yen Alexander Forest path
canvas / oil (27.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
 
Yen Alexander

Yen Alexander Sunny day
canvas / oil (27.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Yen Alexander

Yen Alexander White peonies
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Order
Yen Alexander

Yen Alexander In workshop
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
 
Yen Alexander

Yen Alexander Morning bouquet
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Order
Yen Alexander

Yen Alexander Peonies
canvas / oil (27.6 inch 23.6 inch )
Ask price  Order
Yen Alexander

Yen Alexander Lilac
canvas / oil (27.6 inch 23.6 inch )
Ask price  Order
 
Yen Alexander

Yen Alexander Morning bouquet
canvas / oil (27.6 inch 23.6 inch )
Ask price  Order
Yen Alexander

Yen Alexander Flowers on the windowsill
canvas / oil (27.6 inch 23.6 inch )
Ask price  Order
Yen Alexander

Yen Alexander White and pink peonies
canvas / oil (27.6 inch 23.6 inch )
Ask price  Order
 
Yen Alexander

Yen Alexander Poppies
canvas / oil (27.6 inch 23.6 inch )
Ask price  Order
Yen Alexander

Yen Alexander Sunny bouquet
canvas / oil (27.6 inch 23.6 inch )
Ask price  Order
Yen Alexander

Yen Alexander Summer bouquet
canvas / oil (27.6 inch 23.6 inch )
Ask price  Order
 
Yen Alexander

Yen Alexander White Rose
canvas / oil (27.6 inch 23.6 inch )
Ask price  Order
Yen Alexander

Yen Alexander Roses
canvas / oil (27.6 inch 23.6 inch )
Ask price  Order
Yen Alexander

Yen Alexander Venice
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Sold
 
Yen Alexander

Yen Alexander At the Yalta
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander The invitation to tea
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander Anemones
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Sold
 
Yen Alexander

Yen Alexander Peonies
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander Devils Treasure
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander Still-life-gifts of the nature
canvas / oil (23.6 inch 31.5 inch )
Sold
 
Yen Alexander

Yen Alexander Sunny day
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander Azov
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander Peonies on a summer residence
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
 
Yen Alexander

Yen Alexander Indian summer
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander Sunnny bouquet
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander Lilac
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
 
Yen Alexander

Yen Alexander Bouquet
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander City in Poland
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander The night city of Poland
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Sold
 
Yen Alexander

Yen Alexander Lilac
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander Bouquet in a workshop
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander Bouquet for love one
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
 
Yen Alexander

Yen Alexander Sunny roses
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander Morning roses
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander Peonies-morning beams
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
 
Yen Alexander

Yen Alexander Poppies
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander Bouquet-rose
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander Field bouquets
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Sold
 
Yen Alexander

Yen Alexander Peonies on a sunny window sill
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander Field bouquet
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander Pink tenderness
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
 
Yen Alexander

Yen Alexander Field flowers
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander Cream roses
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander Lilac in my workshop
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
 
Yen Alexander

Yen Alexander Gurzuf
canvas / oil (23.6 inch 19.7 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander Quay
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander Blue flowers
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
 
Yen Alexander

Yen Alexander Flowers from a garden
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander Red still-life
canvas / oil (23.6 inch 31.5 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander Decorative bouquet
canvas / oil (29.1 inch 31.5 inch )
Sold
 
Yen Alexander

Yen Alexander Anemoni
canvas / oil (23.6 inch 19.7 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander Waterfall
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander Venice
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Sold
 
Yen Alexander

Yen Alexander A bouquet of wildflowers
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander Poland
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander Pink motive
canvas / oil (23.6 inch 31.5 inch )
Sold
 
Yen Alexander

Yen Alexander Roses
canvas / oil (31.5 inch 23.6 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander Lilac since morning
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander Lilac
canvas / oil (26 inch 34.6 inch )
Sold
 
Yen Alexander

Yen Alexander Sunny bouquet
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander Poppies
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander Night quay
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
 
Yen Alexander

Yen Alexander Night Yalta
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander Pool on a grass
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander Autumn motive
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
 
Yen Alexander

Yen Alexander Field bouquets
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander Warm rising
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander Camomiles and hand bells
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
 
Yen Alexander

Yen Alexander Red poppies
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander White and red peonies
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander Bouquet of peonies in a garden
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
 
Yen Alexander

Yen Alexander Summer mood
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
Yen Alexander

Yen Alexander Pink peonies
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Sold
 

Main page / Yen Alexander / pictures