Art-Kalina: painting, picture gallery, Russian artists,Ukrainian artist, fine pictures, the Internet-shop of pictures,
     landscapes, portraits, Still-lifes, water colors, the fine arts, figures, a sculpture, sale of pictures to buy a picture.
  Kovalenko Tatyana. Sea
Kovalenko Tatyana. Sea
ART-Kalina
 Collections: (Total:1)

Рainting (2649 )
Artists: (Total:82)

Alymov Serge  (10)
Alymova Natalia  (11)
Andrievska Victoria  (15)
Babak Vyacheslav  (117)
Baranenko Vitaly  (37)
Berdnik Svetlana  (10)
Bodrova Olga  (9)
Brusnitsyna Irina  (18)
Chaus Victoria  (9)
Chaus Dmitriy  (53)
Chaus Victor  (40)
Chepeleva Maria  (6)
Chernov Denis  (102)
Chursin Victor  (21)
Chursina Vera  (73)
Davydova Elena  (7)
Dmitriev Alex  (86)
Eshaliev Eldar  (39)
Gamaley Gregory  (33)
Ganotskiy Vasiliy  (50)
Gladka Julia  (6)
Gladkyy Alexander  (40)
Gnoyovy Sergey  (12)
Gorodnichiy Denis  (108)
Ivanchenko Natali  (8)
Ivanov Alexander  (36)
Ivanova Tanya  (27)
Kachina Anastasiya  (71)
Kalyujnaya Irina  (28)
Kalyujniy Dmitry  (32)
Khmel Alla  (32)
Khmel Galina  (4)
Klyagin Nikolay  (16)
Kobzar Tatiana  (47)
Kondratuk Seryoga  (8)
Korol Alexsandr  (108)
Kovalenko Tatyana  (34)
Kristalenko Yuriy  (26)
Kriushin Alexander  (64)
Kshanovskaya-Orlova Anna  (40)
Kugai Tania  (27)
Lesnichaya Elena  (20)
Lizogub Konstantin  (52)
Lobanova Tatiana  (11)
Luzik Victor  (19)
Maklok Victor  (22)
Mescheryakov Nikolay  (16)
Mihailov Aleksiy  (79)
Molodykh Konstantin  (20)
Morozov Sergey  (6)
Nepomnyachay Olga  (5)
Nepomnyachiy Vladimir  (15)
Ochenash Inna  (4)
Olempiuk-Vinnikova Valentina  (32)
Panov Vyacheslav  (38)
Pastuhova Julia  (55)
Petruhin Aleksey  (44)
Ponomarenko Marina  (16)
Priemskaya Anastasiya  (30)
Rak Oleg  (36)
Rogovoy Artem  (8)
Ruschak Michael  (14)
Safonov Igor Jr  (16)
Samoylova Elena  (7)
Segal Evgenie  (29)
Shandor Alexander  (18)
Shapoval Yuri  (12)
Shevchenko Dmitriy  (15)
Shtanko Andrey  (36)
Shumskiy Andrew  (3)
Sobel Janet  (1)
Starikov Victor  (34)
Tretyakova Nataliya  (26)
Trufkin Anatoliy  (33)
Tuzhikof Igor  (47)
Tyunkin Alexandr  (12)
Velilyayev Lenur  (41)
Vinnik Alexsandr  (25)
Voloshko Karina  (71)
Yen Alexander  (110)
Zhmailo Alexsandr  (41)
Zuev Michael  (18)

Total:(2657)Artworks by genres: (20)

Landscape (1130 )
Streetscape (162 )
Seascape (244 )
Abstraction (39 )
Animal (44 )
Still life (169 )
Still life(flowers) (308 )
Chapter (360 )
Portrait (96 )
Nude (74 )
Religion (2 )
Symbol (2 )
Folklore (12 )
Fantasy (1 )
History-painting (6 )


   
english ru

Main page / Voloshko Karina / picturesNews


 

March 24, 2018 12 - 4 PM presentation artworks by Oleksandr Gladkiy and Yulia Gladka

Place: Main Avenue Galleria, 57 Main Avenue Ocean Grove, NJ 07756

Art Kalina is proud to represent talented artists from East Europe. Bright fresh ideas, views, interpretations will present. 
Experience the lively, inspirational and exciting atmosphere of an presentation.

 
 

 

                                                                                                          Авторские работы
Voloshko Karina

Voloshko Karina Their roots
canvas / oil (53.1 inch х 61 inch )
Ask price  Buy
Voloshko Karina

Voloshko Karina Irinyny of dream
canvas / oil (39.4 inch х 35.4 inch )
Ask price  Buy
Voloshko Karina

Voloshko Karina Mother came
canvas / oil (39.4 inch х 43.3 inch )
Ask price  Buy
 
Voloshko Karina

Voloshko Karina Farm
canvas / oil (29.5 inch х 15.7 inch )
Ask price  Buy
Voloshko Karina

Voloshko Karina Breath of Autumn
canvas / oil (33.5 inch х 33.5 inch )
Ask price  Buy
Voloshko Karina

Voloshko Karina Victoria
canvas / oil (27.6 inch х 25.6 inch )
Ask price  Buy
 
Voloshko Karina

Voloshko Karina After rehearsal
canvas / oil (27.6 inch х 19.7 inch )
Ask price  Buy
Voloshko Karina

Voloshko Karina Illusive happiness
canvas / oil (35.4 inch х 35.4 inch )
Ask price  Buy
Voloshko Karina

Voloshko Karina Mirror of soul
canvas / oil (36.6 inch х 32.7 inch )
Ask price  Buy
 
Voloshko Karina

Voloshko Karina Family
canvas / oil (43.3 inch х 39.4 inch )
Ask price  Buy
Voloshko Karina

Voloshko Karina Purple autumn
canvas / oil (15.7 inch х 27.6 inch )
Ask price  Buy
Voloshko Karina

Voloshko Karina Blue nocturne
canvas / oil (27.6 inch х 27.6 inch )
Ask price  Buy
 
Voloshko Karina

Voloshko Karina Spring nectar
canvas / oil (19.7 inch х 19.7 inch )
Ask price  Buy
Voloshko Karina

Voloshko Karina Slovak further
canvas / oil (23.6 inch х 23.6 inch )
Ask price  Buy
Voloshko Karina

Voloshko Karina Fishing
canvas / oil (27.6 inch х 15.7 inch )
Ask price  Buy
 
Voloshko Karina

Voloshko Karina Greatness
canvas / oil (27.6 inch х 27.6 inch )
Ask price  Buy
Voloshko Karina

Voloshko Karina Cumulonimbus cloud
canvas / oil (17.7 inch х 31.5 inch )
Ask price  Buy
Voloshko Karina

Voloshko Karina Blossomed...
canvas / oil (17.7 inch х 31.5 inch )
Ask price  Buy
 
Voloshko Karina

Voloshko Karina Litomyshl
canvas / oil (27.6 inch х 27.6 inch )
Ask price  Buy
Voloshko Karina

Voloshko Karina On Torenlafn Street
canvas / oil (27.6 inch х 35.4 inch )
Ask price  Buy
Voloshko Karina

Voloshko Karina Walk in the childhood
canvas / oil (17.7 inch х 21.7 inch )
Ask price  Buy
 
Voloshko Karina

Voloshko Karina Autumn in the gardens
canvas / oil (13.8 inch х 25.6 inch )
Ask price  Buy
Voloshko Karina

Voloshko Karina Austrian castle
canvas / oil (23.6 inch х 31.5 inch )
Ask price  Buy
Voloshko Karina

Voloshko Karina Spring
canvas / oil (47.2 inch х 23.6 inch )
Ask price  Buy
 
Voloshko Karina

Voloshko Karina Летние путешествия
canvas / oil (23.6 inch х 15.7 inch )
Ask price  Buy
Voloshko Karina

Voloshko Karina Morning
canvas / oil (11.8 inch х 27.6 inch )
Ask price  Buy
Voloshko Karina

Voloshko Karina Winter shining
canvas / oil (11.8 inch х 23.6 inch )
Ask price  Buy
 
Voloshko Karina

Voloshko Karina Quiet life
canvas / oil (23.6 inch х 23.6 inch )
Ask price  Buy
Voloshko Karina

Voloshko Karina The farm
canvas / oil (11.8 inch х 23.6 inch )
Ask price  Buy
Voloshko Karina

Voloshko Karina Evening
canvas / oil (15.7 inch х 23.6 inch )
Ask price  Buy
 
Voloshko Karina

Voloshko Karina Carpathian herbs
canvas / oil (19.7 inch х 35.4 inch )
Ask price  Buy
Voloshko Karina

Voloshko Karina Summer tea party
canvas / oil (15.7 inch х 23.6 inch )
Ask price  Buy
Voloshko Karina

Voloshko Karina The silence of the water
canvas / oil (19.7 inch х 23.6 inch )
Ask price  Buy
 
Voloshko Karina

Voloshko Karina Time mowing
canvas / oil (19.7 inch х 35.4 inch )
Ask price  Buy
Voloshko Karina

Voloshko Karina Sunday rest
canvas / oil (19.7 inch х 43.3 inch )
Sold
Voloshko Karina

Voloshko Karina Boats love life is flowing...
canvas / oil (39.4 inch х 27.6 inch )
Sold
 
Voloshko Karina

Voloshko Karina To meet a sun
canvas / oil (35.4 inch х 31.5 inch )
Sold
Voloshko Karina

Voloshko Karina Spring paints
canvas / oil (15.7 inch х 29.5 inch )
Sold
Voloshko Karina

Voloshko Karina Stony coast
canvas / oil (23.6 inch х 27.6 inch )
Sold
 
Voloshko Karina

Voloshko Karina Spring mountains
canvas / oil (19.7 inch х 27.6 inch )
Sold
Voloshko Karina

Voloshko Karina A winter sun
canvas / oil (25.6 inch х 35.4 inch )
Sold
Voloshko Karina

Voloshko Karina Near old sthenes
canvas / oil (23.6 inch х 19.7 inch )
Sold
 
Voloshko Karina

Voloshko Karina Sunday
canvas / oil (27.6 inch х 43.3 inch )
Sold
Voloshko Karina

Voloshko Karina Home troubles made off
canvas / oil (19.7 inch х 27.6 inch )
Sold
Voloshko Karina

Voloshko Karina Winter prose
canvas / oil (19.7 inch х 43.3 inch )
Sold
 
Voloshko Karina

Voloshko Karina Lace
canvas / oil (31.5 inch х 39.4 inch )
Sold
Voloshko Karina

Voloshko Karina At last clear day
canvas / oil (27.6 inch х 31.5 inch )
Sold
Voloshko Karina

Voloshko Karina Sky on earth
canvas / oil (35.4 inch х 27.6 inch )
Sold
 
Voloshko Karina

Voloshko Karina Be single dreams
canvas / oil (15.7 inch х 31.5 inch )
Sold
Voloshko Karina

Voloshko Karina Abandoned house
canvas / oil (27.6 inch х 27.6 inch )
Sold
Voloshko Karina

Voloshko Karina From a height
canvas / oil (27.6 inch х 39.4 inch )
Sold
 
Voloshko Karina

Voloshko Karina By steps to mysterious
canvas / oil (31.5 inch х 35.4 inch )
Sold
Voloshko Karina

Voloshko Karina These stone heard much
canvas / oil (39.4 inch х 15.7 inch )
Sold
Voloshko Karina

Voloshko Karina After performance
canvas / oil (27.6 inch х 23.6 inch )
Sold
 
Voloshko Karina

Voloshko Karina Grows dark
canvas / oil (21.7 inch х 31.5 inch )
Sold
Voloshko Karina

Voloshko Karina Childhood memories
canvas / oil (39.4 inch х 29.5 inch )
Sold
Voloshko Karina

Voloshko Karina Dora
canvas / oil (35.4 inch х 27.6 inch )
Sold
 
Voloshko Karina

Voloshko Karina Winter prose
canvas / oil (19.7 inch х 43.3 inch )
Sold
Voloshko Karina

Voloshko Karina Stony coast
canvas / oil (15.7 inch х 39.4 inch )
Sold
Voloshko Karina

Voloshko Karina Honey on Podolsk Tovtrakh
canvas / oil (27.6 inch х 27.6 inch )
Sold
 
Voloshko Karina

Voloshko Karina Prayer
canvas / oil (31.5 inch х 39.4 inch )
Sold
Voloshko Karina

Voloshko Karina Навстречу северным ветрам
canvas / oil (13.8 inch х 35.4 inch )
Sold
Voloshko Karina

Voloshko Karina Autumn morning
canvas / oil (35.4 inch х 17.7 inch )
Sold
 
Voloshko Karina

Voloshko Karina Memory
canvas / oil (27.6 inch х 41.3 inch )
Sold
Voloshko Karina

Voloshko Karina Lost in the clouds
canvas / oil (13.8 inch х 35.4 inch )
Sold
Voloshko Karina

Voloshko Karina Fine fettle
canvas / oil (35.4 inch х 27.6 inch )
Sold
 
Voloshko Karina

Voloshko Karina Solar gold
canvas / oil (33.5 inch х 33.5 inch )
Sold
Voloshko Karina

Voloshko Karina Quiet life
canvas / oil (25.6 inch х 35.4 inch )
Sold
Voloshko Karina

Voloshko Karina Part of the Universe
canvas / oil (35.4 inch х 27.6 inch )
Sold
 
Voloshko Karina

Voloshko Karina Near the river
canvas / oil (27.6 inch х 16.9 inch )
Sold
Voloshko Karina

Voloshko Karina Spring showers
canvas / oil (19.7 inch х 19.7 inch )
Sold
 

Main page / Voloshko Karina / pictures