Art-Kalina: painting, picture gallery, Russian artists,Ukrainian artist, fine pictures, the Internet-shop of pictures,
     landscapes, portraits, Still-lifes, water colors, the fine arts, figures, a sculpture, sale of pictures to buy a picture.
  Tuzhikof Igor. Autumn. (A series of works - The Three Ages)
Tuzhikof Igor. Autumn. (A series of works - The Three Ages)
ART-Kalina
 



Collections: (Total:1)

Рainting (2649 )




Artists: (Total:82)

Alymov Serge  (10)
Alymova Natalia  (11)
Andrievska Victoria  (15)
Babak Vyacheslav  (117)
Baranenko Vitaly  (37)
Berdnik Svetlana  (10)
Bodrova Olga  (9)
Brusnitsyna Irina  (18)
Chaus Victoria  (9)
Chaus Dmitriy  (53)
Chaus Victor  (40)
Chepeleva Maria  (6)
Chernov Denis  (102)
Chursin Victor  (21)
Chursina Vera  (73)
Davydova Elena  (7)
Dmitriev Alex  (86)
Eshaliev Eldar  (39)
Gamaley Gregory  (33)
Ganotskiy Vasiliy  (50)
Gladka Julia  (6)
Gladkyy Alexander  (40)
Gnoyovy Sergey  (12)
Gorodnichiy Denis  (108)
Ivanchenko Natali  (8)
Ivanov Alexander  (36)
Ivanova Tanya  (27)
Kachina Anastasiya  (71)
Kalyujnaya Irina  (28)
Kalyujniy Dmitry  (32)
Khmel Alla  (32)
Khmel Galina  (4)
Klyagin Nikolay  (16)
Kobzar Tatiana  (47)
Kondratuk Seryoga  (8)
Korol Alexsandr  (108)
Kovalenko Tatyana  (34)
Kristalenko Yuriy  (26)
Kriushin Alexander  (64)
Kshanovskaya-Orlova Anna  (40)
Kugai Tania  (27)
Lesnichaya Elena  (20)
Lizogub Konstantin  (52)
Lobanova Tatiana  (11)
Luzik Victor  (19)
Maklok Victor  (22)
Mescheryakov Nikolay  (16)
Mihailov Aleksiy  (79)
Molodykh Konstantin  (20)
Morozov Sergey  (6)
Nepomnyachay Olga  (5)
Nepomnyachiy Vladimir  (15)
Ochenash Inna  (4)
Olempiuk-Vinnikova Valentina  (32)
Panov Vyacheslav  (38)
Pastuhova Julia  (55)
Petruhin Aleksey  (44)
Ponomarenko Marina  (16)
Priemskaya Anastasiya  (30)
Rak Oleg  (36)
Rogovoy Artem  (8)
Ruschak Michael  (14)
Safonov Igor Jr  (16)
Samoylova Elena  (7)
Segal Evgenie  (29)
Shandor Alexander  (18)
Shapoval Yuri  (12)
Shevchenko Dmitriy  (15)
Shtanko Andrey  (36)
Shumskiy Andrew  (3)
Sobel Janet  (1)
Starikov Victor  (34)
Tretyakova Nataliya  (26)
Trufkin Anatoliy  (33)
Tuzhikof Igor  (47)
Tyunkin Alexandr  (12)
Velilyayev Lenur  (41)
Vinnik Alexsandr  (25)
Voloshko Karina  (71)
Yen Alexander  (110)
Zhmailo Alexsandr  (41)
Zuev Michael  (18)

Total:(2657)



Artworks by genres: (20)

Landscape (1130 )
Streetscape (162 )
Seascape (244 )
Abstraction (39 )
Animal (44 )
Still life (169 )
Still life(flowers) (308 )
Chapter (360 )
Portrait (96 )
Nude (74 )
Religion (2 )
Symbol (2 )
Folklore (12 )
Fantasy (1 )
History-painting (6 )


   
english ru

Main page / Velilyayev Lenur / pictures



News


 

March 24, 2018 12 - 4 PM presentation artworks by Oleksandr Gladkiy and Yulia Gladka

Place: Main Avenue Galleria, 57 Main Avenue Ocean Grove, NJ 07756

Art Kalina is proud to represent talented artists from East Europe. Bright fresh ideas, views, interpretations will present. 
Experience the lively, inspirational and exciting atmosphere of an presentation.

 
 

 

                                                                                                          



Авторские работы
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Pond
canvas / oil (31.5 inch х 27.6 inch )
Ask price  Buy
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Balaklava
canvas / oil (19.7 inch х 27.6 inch )
Ask price  Buy
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Balaklava 2
canvas / oil (25.6 inch х 35.4 inch )
Ask price  Buy
 
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur In meditation
canvas / oil (27.6 inch х 23.6 inch )
Ask price  Buy
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Romanticism
canvas / oil (27.6 inch х 27.6 inch )
Ask price  Buy
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Wind
canvas / oil (25.6 inch х 29.5 inch )
Ask price  Buy
 
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Vineyard
canvas / oil (27.6 inch х 23.6 inch )
Ask price  Buy
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur East still-life
canvas / oil (27.6 inch х 23.6 inch )
Ask price  Buy
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Walking under the prospectus
canvas / oil (25.6 inch х 35.4 inch )
Ask price  Buy
 
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Valley of reductions
canvas / oil (31.5 inch х 27.6 inch )
Ask price  Buy
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur House still-life
canvas / oil (27.6 inch х 23.6 inch )
Ask price  Buy
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Small house at the sea
canvas / oil (23.6 inch х 31.5 inch )
Ask price  Buy
 
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Road to the house
canvas / oil (27.6 inch х 23.6 inch )
Ask price  Buy
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Road to the sun
canvas / oil (27.6 inch х 35.4 inch )
Ask price  Buy
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Fight for a bagel
canvas / oil (17.7 inch х 35.4 inch )
Ask price  Buy
 
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Blows in the autumn
canvas / oil (29.5 inch х 25.6 inch )
Ask price  Buy
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Evpatoria
canvas / oil (19.7 inch х 27.6 inch )
Ask price  Buy
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Renault
canvas / oil (27.6 inch х 31.5 inch )
Ask price  Buy
 
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Night in city
canvas / oil (33.5 inch х 51.2 inch )
Ask price  Buy
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur In houses warmly
canvas / oil (27.6 inch х 47.2 inch )
Ask price  Buy
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Venus and Floodlight
canvas / oil (35.4 inch х 39.4 inch )
Ask price  Buy
 
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Evening in Kotorskom gulf
canvas / oil (17.7 inch х 45.3 inch )
Ask price  Buy
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Evening in Stolive
canvas / oil (27.6 inch х 35.4 inch )
Ask price  Buy
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Ascention
canvas / oil (27.6 inch х 19.7 inch )
Ask price  Buy
 
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Mountains
canvas / oil (31.5 inch х 23.6 inch )
Ask price  Buy
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Day
canvas / oil (31.5 inch х 31.5 inch )
Ask price  Buy
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur The yellow house and oranges
canvas / oil (31.5 inch х 31.5 inch )
Ask price  Buy
 
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Down
canvas / oil (23.6 inch х 39.4 inch )
Ask price  Buy
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Sunset
canvas / oil (27.6 inch х 39.4 inch )
Ask price  Buy
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Sunset 2
canvas / oil (43.3 inch х 39.4 inch )
Ask price  Buy
 
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Evening
canvas / oil (39.4 inch х 39.4 inch )
Ask price  Buy
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Night in Cotar
canvas / oil (35.4 inch х 31.5 inch )
Ask price  Buy
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Night
canvas / oil (53.1 inch х 27.6 inch )
Ask price  Buy
 
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Sacred George's island
canvas / oil (27.6 inch х 31.5 inch )
Ask price  Buy
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Island Sacred
canvas / oil (23.6 inch х 31.5 inch )
Ask price  Buy
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Sacred Stepan
canvas / oil (31.5 inch х 31.5 inch )
Ask price  Buy
 
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Palm tree and Pineapple
canvas / oil (27.6 inch х 27.6 inch )
Ask price  Buy
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Space
canvas / oil (27.6 inch х 31.5 inch )
Ask price  Buy
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Dawn
canvas / oil (39.4 inch х 39.4 inch )
Ask price  Buy
 
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Dawn 2
canvas / oil (33.5 inch х 39.4 inch )
Ask price  Buy
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Palm tree
canvas / oil (23.6 inch х 55.1 inch )
Ask price  Buy
 

Main page / Velilyayev Lenur / pictures