Art-Kalina: painting, picture gallery, Russian artists,Ukrainian artist, fine pictures, the Internet-shop of pictures,
     landscapes, portraits, Still-lifes, water colors, the fine arts, figures, a sculpture, sale of pictures to buy a picture.
  Gorodnichiy Denis. Old farmstead
Gorodnichiy Denis. Old farmstead
ART-Kalina
 Collections: (Total:1)

ainting (2649 )
Artists: (Total:82)

Alymov Serge  (10)
Alymova Natalia  (11)
Andrievska Victoria  (15)
Babak Vyacheslav  (117)
Baranenko Vitaly  (37)
Berdnik Svetlana  (10)
Bodrova Olga  (9)
Brusnitsyna Irina  (18)
Chaus Victoria  (9)
Chaus Dmitriy  (53)
Chaus Victor  (40)
Chepeleva Maria  (6)
Chernov Denis  (102)
Chursin Victor  (21)
Chursina Vera  (73)
Davydova Elena  (7)
Dmitriev Alex  (86)
Eshaliev Eldar  (39)
Gamaley Gregory  (33)
Ganotskiy Vasiliy  (50)
Gladka Julia  (6)
Gladkyy Alexander  (40)
Gnoyovy Sergey  (12)
Gorodnichiy Denis  (108)
Ivanchenko Natali  (8)
Ivanov Alexander  (36)
Ivanova Tanya  (27)
Kachina Anastasiya  (71)
Kalyujnaya Irina  (28)
Kalyujniy Dmitry  (32)
Khmel Alla  (32)
Khmel Galina  (4)
Klyagin Nikolay  (16)
Kobzar Tatiana  (47)
Kondratuk Seryoga  (8)
Korol Alexsandr  (108)
Kovalenko Tatyana  (34)
Kristalenko Yuriy  (26)
Kriushin Alexander  (64)
Kshanovskaya-Orlova Anna  (40)
Kugai Tania  (27)
Lesnichaya Elena  (20)
Lizogub Konstantin  (52)
Lobanova Tatiana  (11)
Luzik Victor  (19)
Maklok Victor  (22)
Mescheryakov Nikolay  (16)
Mihailov Aleksiy  (79)
Molodykh Konstantin  (20)
Morozov Sergey  (6)
Nepomnyachay Olga  (5)
Nepomnyachiy Vladimir  (15)
Ochenash Inna  (4)
Olempiuk-Vinnikova Valentina  (32)
Panov Vyacheslav  (38)
Pastuhova Julia  (55)
Petruhin Aleksey  (44)
Ponomarenko Marina  (16)
Priemskaya Anastasiya  (30)
Rak Oleg  (36)
Rogovoy Artem  (8)
Ruschak Michael  (14)
Safonov Igor Jr  (16)
Samoylova Elena  (7)
Segal Evgenie  (29)
Shandor Alexander  (18)
Shapoval Yuri  (12)
Shevchenko Dmitriy  (15)
Shtanko Andrey  (36)
Shumskiy Andrew  (3)
Sobel Janet  (1)
Starikov Victor  (34)
Tretyakova Nataliya  (26)
Trufkin Anatoliy  (33)
Tuzhikof Igor  (47)
Tyunkin Alexandr  (12)
Velilyayev Lenur  (41)
Vinnik Alexsandr  (25)
Voloshko Karina  (71)
Yen Alexander  (110)
Zhmailo Alexsandr  (41)
Zuev Michael  (18)

Total:(2657)Artworks by genres: (20)

Landscape (1130 )
Streetscape (162 )
Seascape (244 )
Abstraction (39 )
Animal (44 )
Still life (169 )
Still life(flowers) (308 )
Chapter (360 )
Portrait (96 )
Nude (74 )
Religion (2 )
Symbol (2 )
Folklore (12 )
Fantasy (1 )
History-painting (6 )


   
english ru

Main page / Mihailov Aleksiy / picturesNews


 

March 24, 2018 12 - 4 PM presentation artworks by Oleksandr Gladkiy and Yulia Gladka

Place: Main Avenue Galleria, 57 Main Avenue Ocean Grove, NJ 07756

Art Kalina is proud to represent talented artists from East Europe. Bright fresh ideas, views, interpretations will present. 
Experience the lively, inspirational and exciting atmosphere of an presentation.

 
 

 

                                                                                                          Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Wonderful autumn
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Wonderful day
canvas / oil (15.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Yachts in Balaklava
cardboard / oil (5.9 inch 8.3 inch )
Ask price  Buy
 
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Yacht Harbor
canvas / oil (27.6 inch 39.4 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Yachts
cardboard / oil (5.9 inch 8.3 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Surf
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
 
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Apple trees in bloom
canvas / oil (11.8 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Yalta
canvas / oil (27.6 inch 39.4 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy January day
canvas / oil (11.8 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
 
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Warm September
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Backwater
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Poplars near the river
canvas / oil (11.8 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
 
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Grass meadow
canvas / oil (15.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Path to the river
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Morning fishing
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
 
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Morning in Venice
canvas / oil (315 inch 39.4 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Old pear blossom
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Blooming irises
canvas / oil (15.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
 
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Flowering meadow
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Flowers on the wagon
canvas / oil (27.6 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Expanses
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
 
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Boat ashore
canvas / oil (11.8 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy After the rain
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy After the autumn rains
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
 
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Regatta
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy After the first snow
canvas / oil (15.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy River
canvas / oil (11.8 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
 
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Camomiles and corn-flowers
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Fresh breeze
canvas / oil (11.8 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Sun field
canvas / oil (11.8 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
 
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy In port
cardboard / oil (5.9 inch 8.3 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Sunny surf
canvas / oil (11.8 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Quiet sea
canvas / oil (15.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
 
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Warm July
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Dark Water
cardboard / oil (5.9 inch 8.3 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Before the Storm
canvas / oil (11.8 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
 
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Sunflowers in a Jug
canvas / oil (17.7 inch 11.8 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Late autumn
canvas / oil (11.8 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Field of sunflowers
cardboard / oil (5.9 inch 8.3 inch )
Ask price  Buy
 
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy First Snow
canvas / oil (11.8 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Autumn mosaic
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Autumn time
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
 
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Autumn silence
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Goats graze
cardboard / oil (5.9 inch 8.3 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy On the shore of a quiet river
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
 
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Autumn morning
canvas / oil (11.8 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Autumn pond
canvas / oil (27.6 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Autumn on a clear day
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
 
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Bridge to my house
canvas / oil (15.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Irises in the sun
canvas / oil (15.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Irises in the morning dew
canvas / oil (15.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
 
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Irises bloom
canvas / oil (13.8 inch 13.8 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Irises 1
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Irises 2
canvas / oil (11.8 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
 
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy July morning
canvas / oil (11.8 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy June morning
canvas / oil (15.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Kiev Fountain
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
 
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Sorrel
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Temple
canvas / oil (15.7 inch 11.8 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Beach
cardboard / oil (5.9 inch 8.3 inch )
Ask price  Buy
 
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Airplanes
canvas / oil (11.8 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Bridge lovers
canvas / oil (27.6 inch 39.4 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Bridge
canvas / oil (11.8 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
 
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Bridge and stream
canvas / oil (27.6 inch 39.4 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Zarechensky forest
canvas / oil (27.6 inch 39.4 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Media Day
canvas / oil (27.6 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
 
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Winter Stream
canvas / oil (15.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Winter
canvas / oil (11.8 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Yellow Yacht
canvas / oil (27.6 inch 39.4 inch )
Ask price  Buy
 
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Spring bottling
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Spring day at the well
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Evening surf
canvas / oil (11.8 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
 
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Evening light
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Evening Regatta
canvas / oil (15.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Trees near the stream
canvas / oil (25.6 inch 33.5 inch )
Ask price  Buy
 
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy near a stream
canvas / oil (15.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Venice. Daybreak
canvas / oil (11.8 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Scarlet Autumn
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
 
Mihailov Aleksiy

Mihailov Aleksiy Bouquet irises
canvas / oil (19.7 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
  

Main page / Mihailov Aleksiy / pictures