Art-Kalina: painting, picture gallery, Russian artists,Ukrainian artist, fine pictures, the Internet-shop of pictures,
     landscapes, portraits, Still-lifes, water colors, the fine arts, figures, a sculpture, sale of pictures to buy a picture.
  Baranenko Vitaly. Fish day
Baranenko  Vitaly. Fish day
ART-Kalina
 Collections: (Total:1)

ainting (2649 )
Artists: (Total:82)

Alymov Serge  (10)
Alymova Natalia  (11)
Andrievska Victoria  (15)
Babak Vyacheslav  (117)
Baranenko Vitaly  (37)
Berdnik Svetlana  (10)
Bodrova Olga  (9)
Brusnitsyna Irina  (18)
Chaus Victoria  (9)
Chaus Dmitriy  (53)
Chaus Victor  (40)
Chepeleva Maria  (6)
Chernov Denis  (102)
Chursin Victor  (21)
Chursina Vera  (73)
Davydova Elena  (7)
Dmitriev Alex  (86)
Eshaliev Eldar  (39)
Gamaley Gregory  (33)
Ganotskiy Vasiliy  (50)
Gladka Julia  (6)
Gladkyy Alexander  (40)
Gnoyovy Sergey  (12)
Gorodnichiy Denis  (108)
Ivanchenko Natali  (8)
Ivanov Alexander  (36)
Ivanova Tanya  (27)
Kachina Anastasiya  (71)
Kalyujnaya Irina  (28)
Kalyujniy Dmitry  (32)
Khmel Alla  (32)
Khmel Galina  (4)
Klyagin Nikolay  (16)
Kobzar Tatiana  (47)
Kondratuk Seryoga  (8)
Korol Alexsandr  (108)
Kovalenko Tatyana  (34)
Kristalenko Yuriy  (26)
Kriushin Alexander  (64)
Kshanovskaya-Orlova Anna  (40)
Kugai Tania  (27)
Lesnichaya Elena  (20)
Lizogub Konstantin  (52)
Lobanova Tatiana  (11)
Luzik Victor  (19)
Maklok Victor  (22)
Mescheryakov Nikolay  (16)
Mihailov Aleksiy  (79)
Molodykh Konstantin  (20)
Morozov Sergey  (6)
Nepomnyachay Olga  (5)
Nepomnyachiy Vladimir  (15)
Ochenash Inna  (4)
Olempiuk-Vinnikova Valentina  (32)
Panov Vyacheslav  (38)
Pastuhova Julia  (55)
Petruhin Aleksey  (44)
Ponomarenko Marina  (16)
Priemskaya Anastasiya  (30)
Rak Oleg  (36)
Rogovoy Artem  (8)
Ruschak Michael  (14)
Safonov Igor Jr  (16)
Samoylova Elena  (7)
Segal Evgenie  (29)
Shandor Alexander  (18)
Shapoval Yuri  (12)
Shevchenko Dmitriy  (15)
Shtanko Andrey  (36)
Shumskiy Andrew  (3)
Sobel Janet  (1)
Starikov Victor  (34)
Tretyakova Nataliya  (26)
Trufkin Anatoliy  (33)
Tuzhikof Igor  (47)
Tyunkin Alexandr  (12)
Velilyayev Lenur  (41)
Vinnik Alexsandr  (25)
Voloshko Karina  (71)
Yen Alexander  (110)
Zhmailo Alexsandr  (41)
Zuev Michael  (18)

Total:(2657)Artworks by genres: (20)

Landscape (1130 )
Streetscape (162 )
Seascape (244 )
Abstraction (39 )
Animal (44 )
Still life (169 )
Still life(flowers) (308 )
Chapter (360 )
Portrait (96 )
Nude (74 )
Religion (2 )
Symbol (2 )
Folklore (12 )
Fantasy (1 )
History-painting (6 )


   
english ru

Main page / Babak Vyacheslav / picturesNews


 

March 24, 2018 12 - 4 PM presentation artworks by Oleksandr Gladkiy and Yulia Gladka

Place: Main Avenue Galleria, 57 Main Avenue Ocean Grove, NJ 07756

Art Kalina is proud to represent talented artists from East Europe. Bright fresh ideas, views, interpretations will present. 
Experience the lively, inspirational and exciting atmosphere of an presentation.

 
 

 

                                                                                                          Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Evening reason
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Summer
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Sunflowers
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Court
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Fishermen
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Old mill
canvas / oil (21.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Still life with a distaff
canvas / oil (23.6 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Summer day
canvas / oil (25.6 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Moorage
canvas / oil (16.5 inch 21.7 inch )
Ask price  Buy
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Winter day
canvas / oil (23.6 inch 21.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Field flowers
canvas / oil (27.6 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Fisherman
canvas / oil (25.6 inch 31.5 inch )
Ask price  Buy
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav
canvas / oil (19.7 inch 39.4 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Camomiles and hand bells
canvas / oil (21.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav On sunset
canvas / oil (19.7 inch 35.4 inch )
Ask price  Buy
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Still life
canvas / oil (23.6 inch 29.5 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Still life with lilac
canvas / oil (29.5 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav White peonies
canvas / oil (23.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav On a summer residence
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav The lilac blossoms
canvas / oil (17.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Mushroom summer
canvas / oil (17.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Fungi
canvas / oil (11.8 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Irises
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Red peonies
canvas / oil (23.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Canicular day
canvas / oil (11.8 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav On a water basin 1
canvas / oil (11.8 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Still life
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Still life with mushrooms
canvas / oil (20.5 inch 24.4 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Still life with camomiles
canvas / oil (23.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Still life with cherries
canvas / oil (23.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Sunset
canvas / oil (23.6 inch 25.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Flowers
canvas / oil (23.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Peonies
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav ????? ?????
canvas / oil (11.8 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav On a summer residence
canvas / oil (21.7 inch 16.5 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Lilas
canvas / oil (27.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Before a thunderstorm
canvas / oil (11.8 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Rural street
canvas / oil (15.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Lilac bush
canvas / oil (13.8 inch 17.7 inch )
Ask price  Buy
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Spring
canvas / oil (16.5 inch 21.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Irises
canvas / oil (21.7 inch 16.5 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav On a vegetable garden
canvas / oil (21.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Still life with lilac
canvas / oil (21.7 inch 29.5 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Lilac
canvas / oil (23.6 inch 31.5 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Still life
canvas / oil (21.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Still life with a strawberry
canvas / oil (23.6 inch 21.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Still-life with a dark blue vase
canvas / oil (21.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Still-life with sunflowers
canvas / oil (27.6 inch 35.4 inch )
Ask price  Buy
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Roses
canvas / oil (27.6 inch 35.4 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Lilac
canvas / oil (27.6 inch 35.4 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Red roses
canvas / oil (27.6 inch 35.4 inch )
Ask price  Buy
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Poppies and camomiles
canvas / oil (15.7 inch 21.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Bush of peonies
canvas / oil (23.6 inch 31.5 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Linden honey
canvas / oil (23.6 inch 29.5 inch )
Ask price  Buy
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Still-life with cherries
canvas / oil (31.5 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Still-life with a trough
canvas / oil (35.4 inch 29.5 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav
canvas / oil (19.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Still life with apples
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Last ice
canvas / oil (30.7 inch 30.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav
canvas / oil (19.7 inch 35.4 inch )
Ask price  Buy
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Landscape with the small river
canvas / oil (27.6 inch 35.4 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Landscape
canvas / oil (19.7 inch 35.4 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Autumn reason
canvas / oil (21.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Still life with a viburnum
canvas / oil (23.6 inch 21.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Still life
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav On the river Oskol
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Lipetsk reservoir
canvas / oil (23.6 inch 31.5 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Summer
canvas / oil (19.7 inch 39.4 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Winter birch
canvas / oil (23.6 inch 33.5 inch )
Ask price  Buy
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Evening motif
canvas / oil (19.7 inch 35.4 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Birches
canvas / oil (23.6 inch 31.5 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Bouquet and apples
canvas / oil (21.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav
canvas / oil (17.3 inch 25.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav The road to the forest
canvas / oil (21.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Summer landscape
canvas / oil (21.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Still life with peonies
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav In a field of sunflowers
canvas / oil (23.6 inch 23.6 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav In the village
canvas / oil (31.5 inch 15.7 inch )
Ask price  Order
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Spring brook
canvas / oil (23.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Near the creek
canvas / oil (23.6 inch 21.7 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Time of lilac
canvas / oil (23.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Order
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav All flowering
canvas / oil (31.5 inch 15.7 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Pumpkin
canvas / oil (27.6 inch 23.6 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Dacha
canvas / oil (19.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Order
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav The road in the woods
canvas / oil (23.6 inch 21.7 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Narcissus
canvas / oil (19.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Still life. Lilac
canvas / oil (23.6 inch 35.4 inch )
Ask price  Order
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Still life. Lilac
canvas / oil (27.6 inch 35.4 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Still life with sunflowers
canvas / oil (23.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Still life with lilac
canvas / oil (27.6 inch 35.4 inch )
Ask price  Order
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav The first tulips
canvas / oil (21.7 inch 15.7 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Dawn
canvas / oil (27.6 inch 23.6 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Creek
canvas / oil (27.6 inch 23.6 inch )
Ask price  Order
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Fisherman
canvas / oil (19.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Lilac
canvas / oil (23.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Old hut
canvas / oil (23.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Order
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Morning landscape
canvas / oil (23.6 inch 23.6 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Morning
canvas / oil (23.6 inch 21.7 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Hut
canvas / oil (27.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Order
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Flowers
canvas / oil (27.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Apples
canvas / oil (23.6 inch 21.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Apple trees in blossom
canvas / oil (19.7 inch 15.7 inch )
Ask price  Order
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Apple-tree
canvas / oil (19.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav First snow
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Sold
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Beginning of the winter
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Sold
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav After a rain
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Sold
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav The winter
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Sold
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Winter garden
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Sold
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Still life with a distaff
canvas / oil (27.6 inch 23.6 inch )
Sold
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav On the fringe of the forest
canvas / oil (19.7 inch 29.9 inch )
Sold
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Boats
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Sold
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Wolfish covey
canvas / oil (19.7 inch 31.5 inch )
Sold
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Rural reason
canvas / oil (23.6 inch 31.5 inch )
Sold
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Field flowers
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Sold
 
Babak Vyacheslav

Babak Vyacheslav Still-life with a guelder-rose
canvas / oil (31.5 inch 23.6 inch )
Sold
  

Main page / Babak Vyacheslav / pictures