Art-Kalina: painting, picture gallery, Russian artists,Ukrainian artist, fine pictures, the Internet-shop of pictures,
     landscapes, portraits, Still-lifes, water colors, the fine arts, figures, a sculpture, sale of pictures to buy a picture.
  Kshanovskaya-Orlova Anna. Hydrangeas
Kshanovskaya-Orlova Anna. Hydrangeas
ART-Kalina
 Collections: (Total:1)

Рainting (2649 )
Artists: (Total:82)

Alymov Serge  (10)
Alymova Natalia  (11)
Andrievska Victoria  (15)
Babak Vyacheslav  (117)
Baranenko Vitaly  (37)
Berdnik Svetlana  (10)
Bodrova Olga  (9)
Brusnitsyna Irina  (18)
Chaus Victoria  (9)
Chaus Dmitriy  (53)
Chaus Victor  (40)
Chepeleva Maria  (6)
Chernov Denis  (102)
Chursin Victor  (21)
Chursina Vera  (73)
Davydova Elena  (7)
Dmitriev Alex  (86)
Eshaliev Eldar  (39)
Gamaley Gregory  (33)
Ganotskiy Vasiliy  (50)
Gladka Julia  (6)
Gladkyy Alexander  (40)
Gnoyovy Sergey  (12)
Gorodnichiy Denis  (108)
Ivanchenko Natali  (8)
Ivanov Alexander  (36)
Ivanova Tanya  (27)
Kachina Anastasiya  (71)
Kalyujnaya Irina  (28)
Kalyujniy Dmitry  (32)
Khmel Alla  (32)
Khmel Galina  (4)
Klyagin Nikolay  (16)
Kobzar Tatiana  (47)
Kondratuk Seryoga  (8)
Korol Alexsandr  (108)
Kovalenko Tatyana  (34)
Kristalenko Yuriy  (26)
Kriushin Alexander  (64)
Kshanovskaya-Orlova Anna  (40)
Kugai Tania  (27)
Lesnichaya Elena  (20)
Lizogub Konstantin  (52)
Lobanova Tatiana  (11)
Luzik Victor  (19)
Maklok Victor  (22)
Mescheryakov Nikolay  (16)
Mihailov Aleksiy  (79)
Molodykh Konstantin  (20)
Morozov Sergey  (6)
Nepomnyachay Olga  (5)
Nepomnyachiy Vladimir  (15)
Ochenash Inna  (4)
Olempiuk-Vinnikova Valentina  (32)
Panov Vyacheslav  (38)
Pastuhova Julia  (55)
Petruhin Aleksey  (44)
Ponomarenko Marina  (16)
Priemskaya Anastasiya  (30)
Rak Oleg  (36)
Rogovoy Artem  (8)
Ruschak Michael  (14)
Safonov Igor Jr  (16)
Samoylova Elena  (7)
Segal Evgenie  (29)
Shandor Alexander  (18)
Shapoval Yuri  (12)
Shevchenko Dmitriy  (15)
Shtanko Andrey  (36)
Shumskiy Andrew  (3)
Sobel Janet  (1)
Starikov Victor  (34)
Tretyakova Nataliya  (26)
Trufkin Anatoliy  (33)
Tuzhikof Igor  (47)
Tyunkin Alexandr  (12)
Velilyayev Lenur  (41)
Vinnik Alexsandr  (25)
Voloshko Karina  (71)
Yen Alexander  (110)
Zhmailo Alexsandr  (41)
Zuev Michael  (18)

Total:(2657)Artworks by genres: (20)

Landscape (1130 )
Streetscape (162 )
Seascape (244 )
Abstraction (39 )
Animal (44 )
Still life (169 )
Still life(flowers) (308 )
Chapter (360 )
Portrait (96 )
Nude (74 )
Religion (2 )
Symbol (2 )
Folklore (12 )
Fantasy (1 )
History-painting (6 )


   
english ru

Main page / Kalyujniy Dmitry / picturesNews


 

March 24, 2018 12 - 4 PM presentation artworks by Oleksandr Gladkiy and Yulia Gladka

Place: Main Avenue Galleria, 57 Main Avenue Ocean Grove, NJ 07756

Art Kalina is proud to represent talented artists from East Europe. Bright fresh ideas, views, interpretations will present. 
Experience the lively, inspirational and exciting atmosphere of an presentation.

 
 

 

                                                                                                          Авторские работы
Kalyujniy Dmitry

Kalyujniy Dmitry Forest path
canvas / oil (23.6 inch х 35.4 inch )
Ask price  Buy
Kalyujniy Dmitry

Kalyujniy Dmitry Forest path
canvas / oil (23.6 inch х 35.8 inch )
Ask price  Buy
Kalyujniy Dmitry

Kalyujniy Dmitry Overcoming of obstacles
canvas / oil (24 inch х 35.8 inch )
Ask price  Buy
 
Kalyujniy Dmitry

Kalyujniy Dmitry Dressage
canvas / oil (35.8 inch х 24 inch )
Ask price  Buy
Kalyujniy Dmitry

Kalyujniy Dmitry Jump
canvas / oil (23.6 inch х 35.4 inch )
Ask price  Buy
Kalyujniy Dmitry

Kalyujniy Dmitry The girl with a mask
canvas / oil (30.3 inch х 40.2 inch )
Ask price  Buy
 
Kalyujniy Dmitry

Kalyujniy Dmitry Dressing
canvas / oil (23.6 inch х 28 inch )
Ask price  Buy
Kalyujniy Dmitry

Kalyujniy Dmitry Still life with peonies
canvas / oil (27.6 inch х 41.3 inch )
Ask price  Buy
Kalyujniy Dmitry

Kalyujniy Dmitry Still life with tulips
canvas / oil (35.4 inch х 23.6 inch )
Ask price  Buy
 
Kalyujniy Dmitry

Kalyujniy Dmitry Still life with a cockleshell
canvas / oil (18.1 inch х 23.6 inch )
Ask price  Buy
Kalyujniy Dmitry

Kalyujniy Dmitry Young ballet-dancer (1)
canvas / oil (19.7 inch х 12.6 inch )
Sold
Kalyujniy Dmitry

Kalyujniy Dmitry Before appearance
canvas / oil (35.4 inch х 23.6 inch )
Sold
 
Kalyujniy Dmitry

Kalyujniy Dmitry Rest
canvas / oil (23.6 inch х 35.4 inch )
Sold
Kalyujniy Dmitry

Kalyujniy Dmitry On sun-stones
canvas / oil (35.4 inch х 55.1 inch )
Sold
Kalyujniy Dmitry

Kalyujniy Dmitry Morning roses
canvas / oil (23.6 inch х 35.4 inch )
Sold
 
Kalyujniy Dmitry

Kalyujniy Dmitry A walk is in an old park
canvas / oil (30.3 inch х 41.7 inch )
Sold
Kalyujniy Dmitry

Kalyujniy Dmitry Young ballet-dancer (2)
canvas / oil (35.4 inch х 23.6 inch )
Sold
Kalyujniy Dmitry

Kalyujniy Dmitry After appearance
canvas / oil (23.6 inch х 30.3 inch )
Sold
 
Kalyujniy Dmitry

Kalyujniy Dmitry River
canvas / oil (23.6 inch х 35.8 inch )
Sold
Kalyujniy Dmitry

Kalyujniy Dmitry Expectation (1)
canvas / oil (24 inch х 35.8 inch )
Sold
Kalyujniy Dmitry

Kalyujniy Dmitry Nymph
canvas / oil (23.6 inch х 35.4 inch )
Sold
 
Kalyujniy Dmitry

Kalyujniy Dmitry Young ballet-dancer (3)
canvas / oil (30.3 inch х 24 inch )
Sold
Kalyujniy Dmitry

Kalyujniy Dmitry Young ballet-dancer (4)
canvas / oil (30.3 inch х 24 inch )
Sold
Kalyujniy Dmitry

Kalyujniy Dmitry Expectation (2)
canvas / oil (19.7 inch х 24 inch )
Sold
 
Kalyujniy Dmitry

Kalyujniy Dmitry Expectation (3)
canvas / oil (35.4 inch х 23.6 inch )
Sold
Kalyujniy Dmitry

Kalyujniy Dmitry River in summer
canvas / oil (24 inch х 35.8 inch )
Sold
Kalyujniy Dmitry

Kalyujniy Dmitry Evening at the river
canvas / oil (23.6 inch х 35.4 inch )
Sold
 
Kalyujniy Dmitry

Kalyujniy Dmitry Evening
canvas / oil (23.6 inch х 35.4 inch )
Sold
Kalyujniy Dmitry

Kalyujniy Dmitry Game with a umbrella
canvas / oil (27.6 inch х 35.4 inch )
Sold
Kalyujniy Dmitry

Kalyujniy Dmitry Before a dream
canvas / oil (23.6 inch х 35.4 inch )
Sold
 
Kalyujniy Dmitry

Kalyujniy Dmitry In expectation of the mistress
canvas / oil (23.6 inch х 19.7 inch )
Sold
Kalyujniy Dmitry

Kalyujniy Dmitry White peonies
canvas / oil (20.5 inch х 35.4 inch )
Sold
 

Main page / Kalyujniy Dmitry / pictures