Art-Kalina: painting, picture gallery, Russian artists,Ukrainian artist, fine pictures, the Internet-shop of pictures,
     landscapes, portraits, Still-lifes, water colors, the fine arts, figures, a sculpture, sale of pictures to buy a picture.
  Yen Alexander . Night quay
Yen  Alexander . Night quay
ART-Kalina
 Collections: (Total:1)

Рainting (2649 )
Artists: (Total:82)

Alymov Serge  (10)
Alymova Natalia  (11)
Andrievska Victoria  (15)
Babak Vyacheslav  (117)
Baranenko Vitaly  (37)
Berdnik Svetlana  (10)
Bodrova Olga  (9)
Brusnitsyna Irina  (18)
Chaus Victoria  (9)
Chaus Dmitriy  (53)
Chaus Victor  (40)
Chepeleva Maria  (6)
Chernov Denis  (102)
Chursin Victor  (21)
Chursina Vera  (73)
Davydova Elena  (7)
Dmitriev Alex  (86)
Eshaliev Eldar  (39)
Gamaley Gregory  (33)
Ganotskiy Vasiliy  (50)
Gladka Julia  (6)
Gladkyy Alexander  (40)
Gnoyovy Sergey  (12)
Gorodnichiy Denis  (108)
Ivanchenko Natali  (8)
Ivanov Alexander  (36)
Ivanova Tanya  (27)
Kachina Anastasiya  (71)
Kalyujnaya Irina  (28)
Kalyujniy Dmitry  (32)
Khmel Alla  (32)
Khmel Galina  (4)
Klyagin Nikolay  (16)
Kobzar Tatiana  (47)
Kondratuk Seryoga  (8)
Korol Alexsandr  (108)
Kovalenko Tatyana  (34)
Kristalenko Yuriy  (26)
Kriushin Alexander  (64)
Kshanovskaya-Orlova Anna  (40)
Kugai Tania  (27)
Lesnichaya Elena  (20)
Lizogub Konstantin  (52)
Lobanova Tatiana  (11)
Luzik Victor  (19)
Maklok Victor  (22)
Mescheryakov Nikolay  (16)
Mihailov Aleksiy  (79)
Molodykh Konstantin  (20)
Morozov Sergey  (6)
Nepomnyachay Olga  (5)
Nepomnyachiy Vladimir  (15)
Ochenash Inna  (4)
Olempiuk-Vinnikova Valentina  (32)
Panov Vyacheslav  (38)
Pastuhova Julia  (55)
Petruhin Aleksey  (44)
Ponomarenko Marina  (16)
Priemskaya Anastasiya  (30)
Rak Oleg  (36)
Rogovoy Artem  (8)
Ruschak Michael  (14)
Safonov Igor Jr  (16)
Samoylova Elena  (7)
Segal Evgenie  (29)
Shandor Alexander  (18)
Shapoval Yuri  (12)
Shevchenko Dmitriy  (15)
Shtanko Andrey  (36)
Shumskiy Andrew  (3)
Sobel Janet  (1)
Starikov Victor  (34)
Tretyakova Nataliya  (26)
Trufkin Anatoliy  (33)
Tuzhikof Igor  (47)
Tyunkin Alexandr  (12)
Velilyayev Lenur  (41)
Vinnik Alexsandr  (25)
Voloshko Karina  (71)
Yen Alexander  (110)
Zhmailo Alexsandr  (41)
Zuev Michael  (18)

Total:(2657)Artworks by genres: (20)

Landscape (1130 )
Streetscape (162 )
Seascape (244 )
Abstraction (39 )
Animal (44 )
Still life (169 )
Still life(flowers) (308 )
Chapter (360 )
Portrait (96 )
Nude (74 )
Religion (2 )
Symbol (2 )
Folklore (12 )
Fantasy (1 )
History-painting (6 )


   
english ru

Main page / Petruhin Aleksey / picturesNews


 

March 24, 2018 12 - 4 PM presentation artworks by Oleksandr Gladkiy and Yulia Gladka

Place: Main Avenue Galleria, 57 Main Avenue Ocean Grove, NJ 07756

Art Kalina is proud to represent talented artists from East Europe. Bright fresh ideas, views, interpretations will present. 
Experience the lively, inspirational and exciting atmosphere of an presentation.

 
 

 

                                                                                                          Petruhin Aleksey Autumn bouquet on evening window
canvas / oil (27.6 inch х 27.6 inch )
Ask price  Buy
Petruhin Aleksey On the veranda
canvas / oil (35.4 inch х 23.6 inch )
Ask price  Buy
Petruhin Aleksey Shine fall morning
canvas / oil (27.6 inch х 19.7 inch )
Ask price  Buy
Petruhin Aleksey

 
Petruhin Aleksey Summer evening
canvas / oil (39.4 inch х 27.6 inch )
Ask price  Buy
Petruhin Aleksey Gift of November
canvas / oil (27.6 inch х 27.6 inch )
Ask price  Buy
Petruhin Aleksey Long-awaited spring
canvas / oil (31.5 inch х 27.6 inch )
Ask price  Buy
Petruhin Aleksey

 
Petruhin Aleksey Storm in Gurzuf
canvas / oil (27.6 inch х 23.6 inch )
Ask price  Buy
Petruhin Aleksey Bay of Laspi in the sunset
canvas / oil (39.4 inch х 27.6 inch )
Ask price  Buy
Petruhin Aleksey Alupka, view of the Ai-Petri
canvas / oil (23.6 inch х 23.6 inch )
Ask price  Buy
Petruhin Aleksey

 
Petruhin Aleksey Spring morning in the Art-Buhta
canvas / oil (27.6 inch х 27.6 inch )
Ask price  Buy
Petruhin Aleksey Surf
canvas / oil (31.5 inch х 23.6 inch )
Ask price  Buy
Petruhin Aleksey Gold and silver
canvas / oil (33.5 inch х 33.5 inch )
Sold
Petruhin Aleksey

 
Petruhin Aleksey Flowering almond (evening)
canvas / oil (19.7 inch х 39.4 inch )
Sold
Petruhin Aleksey Fires of Gurzufa
canvas / oil (19.7 inch х 39.4 inch )
Sold
Petruhin Aleksey Expectation
canvas / oil (19.7 inch х 23.6 inch )
Sold
Petruhin Aleksey

 
Petruhin Aleksey Flowers and fires
canvas / oil (27.6 inch х 39.4 inch )
Sold
Petruhin Aleksey Boats
canvas / oil (27.6 inch х 39.4 inch )
Sold
Petruhin Aleksey March waltz
canvas / oil (19.7 inch х 23.6 inch )
Sold
Petruhin Aleksey

 
Petruhin Aleksey Flowering almond (morning)
canvas / oil (19.7 inch х 39.4 inch )
Sold
Petruhin Aleksey Steps
canvas / oil (27.6 inch х 27.6 inch )
Sold
Petruhin Aleksey The ships
canvas / oil (23.6 inch х 27.6 inch )
Sold
Petruhin Aleksey

 
Petruhin Aleksey Bathing
canvas / oil (23.6 inch х 31.5 inch )
Sold
Petruhin Aleksey Chords of October
canvas / oil (27.6 inch х 27.6 inch )
Sold
Petruhin Aleksey Bunch of flowers
canvas / oil (27.6 inch х 27.6 inch )
Sold
Petruhin Aleksey

 
Petruhin Aleksey Rough stream
canvas / oil (27.6 inch х 39.4 inch )
Sold
Petruhin Aleksey The bay wakes up
canvas / oil (31.5 inch х 23.6 inch )
Sold
Petruhin Aleksey Spring twilight in Gurzuf
canvas / oil (19.7 inch х 39.4 inch )
Sold
Petruhin Aleksey

 
Petruhin Aleksey Spring melody
canvas / oil (19.7 inch х 23.6 inch )
Sold
Petruhin Aleksey Evening in a southern bay
canvas / oil (27.6 inch х 27.6 inch )
Sold
Petruhin Aleksey Evening on the ancient earth
canvas / oil (23.6 inch х 27.6 inch )
Sold
Petruhin Aleksey

 
Petruhin Aleksey Evening blues
canvas / oil (27.6 inch х 39.4 inch )
Sold
Petruhin Aleksey Returning Fine
canvas / oil (23.6 inch х 33.5 inch )
Sold
Petruhin Aleksey Rainy Sunday
canvas / oil (31.5 inch х 23.6 inch )
Sold
Petruhin Aleksey

 
Petruhin Aleksey Snow-covered mooring
canvas / oil (23.6 inch х 37.4 inch )
Sold
Petruhin Aleksey Game of fires and reflections
canvas / oil (27.6 inch х 27.6 inch )
Sold
Petruhin Aleksey Gate
canvas / oil (19.7 inch х 23.6 inch )
Sold
Petruhin Aleksey

 
Petruhin Aleksey Dome
canvas / oil (27.6 inch х 27.6 inch )
Sold
Petruhin Aleksey May on a summer residence
canvas / oil (23.6 inch х 27.6 inch )
Sold
Petruhin Aleksey Gulf
canvas / oil (27.6 inch х 35.4 inch )
Sold
Petruhin Aleksey

 
Petruhin Aleksey Presentiment of spring
canvas / oil (27.6 inch х 27.6 inch )
Sold
Petruhin Aleksey Mooring
canvas / oil (27.6 inch х 23.6 inch )
Sold
Petruhin Aleksey Lilac
canvas / oil (27.6 inch х 27.6 inch )
Sold
Petruhin Aleksey

 
Petruhin Aleksey Corner of Gurzuf
canvas / oil (31.5 inch х 27.6 inch )
Sold
Petruhin Aleksey Storm in Gurzuf
canvas / oil (27.6 inch х 23.6 inch )
Sold
 

Main page / Petruhin Aleksey / pictures