Art-Kalina: painting, picture gallery, Russian artists,Ukrainian artist, fine pictures, the Internet-shop of pictures,
     landscapes, portraits, Still-lifes, water colors, the fine arts, figures, a sculpture, sale of pictures to buy a picture.
  Kobzar Tatiana. Couple on a hay
Kobzar Tatiana. Couple on a hay
ART-Kalina
 Collections: (Total:1)

ainting (2649 )
Artists: (Total:82)

Alymov Serge  (10)
Alymova Natalia  (11)
Andrievska Victoria  (15)
Babak Vyacheslav  (117)
Baranenko Vitaly  (37)
Berdnik Svetlana  (10)
Bodrova Olga  (9)
Brusnitsyna Irina  (18)
Chaus Victoria  (9)
Chaus Dmitriy  (53)
Chaus Victor  (40)
Chepeleva Maria  (6)
Chernov Denis  (102)
Chursin Victor  (21)
Chursina Vera  (73)
Davydova Elena  (7)
Dmitriev Alex  (86)
Eshaliev Eldar  (39)
Gamaley Gregory  (33)
Ganotskiy Vasiliy  (50)
Gladka Julia  (6)
Gladkyy Alexander  (40)
Gnoyovy Sergey  (12)
Gorodnichiy Denis  (108)
Ivanchenko Natali  (8)
Ivanov Alexander  (36)
Ivanova Tanya  (27)
Kachina Anastasiya  (71)
Kalyujnaya Irina  (28)
Kalyujniy Dmitry  (32)
Khmel Alla  (32)
Khmel Galina  (4)
Klyagin Nikolay  (16)
Kobzar Tatiana  (47)
Kondratuk Seryoga  (8)
Korol Alexsandr  (108)
Kovalenko Tatyana  (34)
Kristalenko Yuriy  (26)
Kriushin Alexander  (64)
Kshanovskaya-Orlova Anna  (40)
Kugai Tania  (27)
Lesnichaya Elena  (20)
Lizogub Konstantin  (52)
Lobanova Tatiana  (11)
Luzik Victor  (19)
Maklok Victor  (22)
Mescheryakov Nikolay  (16)
Mihailov Aleksiy  (79)
Molodykh Konstantin  (20)
Morozov Sergey  (6)
Nepomnyachay Olga  (5)
Nepomnyachiy Vladimir  (15)
Ochenash Inna  (4)
Olempiuk-Vinnikova Valentina  (32)
Panov Vyacheslav  (38)
Pastuhova Julia  (55)
Petruhin Aleksey  (44)
Ponomarenko Marina  (16)
Priemskaya Anastasiya  (30)
Rak Oleg  (36)
Rogovoy Artem  (8)
Ruschak Michael  (14)
Safonov Igor Jr  (16)
Samoylova Elena  (7)
Segal Evgenie  (29)
Shandor Alexander  (18)
Shapoval Yuri  (12)
Shevchenko Dmitriy  (15)
Shtanko Andrey  (36)
Shumskiy Andrew  (3)
Sobel Janet  (1)
Starikov Victor  (34)
Tretyakova Nataliya  (26)
Trufkin Anatoliy  (33)
Tuzhikof Igor  (47)
Tyunkin Alexandr  (12)
Velilyayev Lenur  (41)
Vinnik Alexsandr  (25)
Voloshko Karina  (71)
Yen Alexander  (110)
Zhmailo Alexsandr  (41)
Zuev Michael  (18)

Total:(2657)Artworks by genres: (20)

Landscape (1130 )
Streetscape (162 )
Seascape (244 )
Abstraction (39 )
Animal (44 )
Still life (169 )
Still life(flowers) (308 )
Chapter (360 )
Portrait (96 )
Nude (74 )
Religion (2 )
Symbol (2 )
Folklore (12 )
Fantasy (1 )
History-painting (6 )


   
english ru

Main page / Gorodnichiy Denis / picturesNews


 

March 24, 2018 12 - 4 PM presentation artworks by Oleksandr Gladkiy and Yulia Gladka

Place: Main Avenue Galleria, 57 Main Avenue Ocean Grove, NJ 07756

Art Kalina is proud to represent talented artists from East Europe. Bright fresh ideas, views, interpretations will present. 
Experience the lively, inspirational and exciting atmosphere of an presentation.

 
 

 

                                                                                                          Gorodnichiy Denis Top of mountain
canvas / oil (25.6 inch 17.7 inch )
Ask price  Buy
Gorodnichiy Denis May still life
canvas / oil (25.6 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Gorodnichiy Denis On poltavschine
canvas / oil (17.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Gorodnichiy Denis

 
Gorodnichiy Denis In a garden
canvas / oil (27.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Gorodnichiy Denis Frost and sun
canvas / oil (31.5 inch 33.5 inch )
Ask price  Buy
Gorodnichiy Denis Rainbow
canvas / oil (39.4 inch 59.1 inch )
Ask price  Buy
Gorodnichiy Denis

 
Gorodnichiy Denis By spring
canvas / oil (11.8 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
Gorodnichiy Denis Sunday in May
canvas / oil (19.7 inch 16.5 inch )
Ask price  Buy
Gorodnichiy Denis Early snow
canvas / oil (21.3 inch 31.5 inch )
Ask price  Buy
Gorodnichiy Denis

 
Gorodnichiy Denis February
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Gorodnichiy Denis White morning
canvas / oil (19.7 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
Gorodnichiy Denis Young field
canvas / oil (31.5 inch 25.6 inch )
Ask price  Buy
Gorodnichiy Denis

 
Gorodnichiy Denis Above the silence
canvas / oil (35.4 inch 35.4 inch )
Ask price  Buy
Gorodnichiy Denis Filled the earth
canvas / oil (33.5 inch 31.5 inch )
Ask price  Buy
Gorodnichiy Denis Morning flicker
canvas / oil (35.4 inch 33.5 inch )
Ask price  Buy
Gorodnichiy Denis

 
Gorodnichiy Denis Through the forest
canvas / oil (15.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Gorodnichiy Denis Mountain morning
canvas / oil (43.3 inch 43.3 inch )
Ask price  Order
Gorodnichiy Denis Warm September
canvas / oil (21.7 inch 17.7 inch )
Ask price  Order
Gorodnichiy Denis

 
Gorodnichiy Denis Autumn thunderstorm
canvas / oil (35.4 inch 27.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Summer morning
canvas / oil (33.5 inch 51.2 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis River Vorskla
canvas / oil (25.6 inch 23.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis

 
Gorodnichiy Denis With a catch
canvas / oil (19.3 inch 27.2 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis End of summer
canvas / oil (17.7 inch 25.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Meadows
canvas / oil (17.7 inch 27.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis

 
Gorodnichiy Denis Night be falling
canvas / oil (17.7 inch 25.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis On meadows. May.
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Flashback about an autumn
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis

 
Gorodnichiy Denis Before a thunderstorm
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Before a rain
canvas / oil (29.5 inch 21.7 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Twilights. In verge of village
canvas / oil (17.7 inch 25.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis

 
Gorodnichiy Denis Warm day
canvas / oil (29.5 inch 17.7 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Morning after a rain
canvas / oil (15.7 inch 23.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Noise of foliage
canvas / oil (27.6 inch 35.4 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis

 
Gorodnichiy Denis Old farmstead
canvas / oil (23.6 inch 25.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Sun day
canvas / oil (17.7 inch 19.7 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis October
canvas / oil (15.7 inch 25.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis

 
Gorodnichiy Denis Snow fallen out
canvas / oil (17.7 inch 19.7 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Free space
canvas / oil (31.9 inch 42.5 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Evening field
canvas / oil (17.7 inch 47.2 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis

 
Gorodnichiy Denis Evening symphony
canvas / oil (21.7 inch 23.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Evening on a lake
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Farm
canvas / oil (15.7 inch 25.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis

 
Gorodnichiy Denis Morning on a lake
canvas / oil (16.5 inch 40.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis A spring came
canvas / oil (17.7 inch 47.2 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Cold day
cardboard / oil (10.6 inch 12.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis

 
Gorodnichiy Denis Foggy meadows
canvas / oil (16.5 inch 17.7 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Snow wood
canvas / oil (16.5 inch 17.7 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Luchki
canvas / oil (27.6 inch 35.4 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis

 
Gorodnichiy Denis Last rays. The winter.
canvas / oil (14.6 inch 18.9 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Breeze
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Hot day
canvas / oil (18.9 inch 13 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis

 
Gorodnichiy Denis Protected edge
canvas / oil (27.6 inch 17.7 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis First heat
canvas / oil (14.6 inch 21.7 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Twilights
canvas / oil (17.7 inch 47.2 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis

 
Gorodnichiy Denis Gets dark
canvas / oil (12.6 inch 20.9 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis July evening
canvas / oil (14.6 inch 31.5 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Fine day
canvas / oil (16.5 inch 11.8 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis

 
Gorodnichiy Denis Fate
canvas / oil (23.6 inch 19.7 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis April
canvas / oil (23.2 inch 20.1 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis A rain passed. Evening.
canvas / oil (12.2 inch 26.4 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis

 
Gorodnichiy Denis A sun sits down
canvas / oil (18.9 inch 31.5 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis In the end of May
canvas / oil (16.1 inch 18.5 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis August morning
canvas / oil (27.6 inch 35.4 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis

 
Gorodnichiy Denis Windy
canvas / oil (17.7 inch 25.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Footpath
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Warm Octber
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis

 
Gorodnichiy Denis Sun day
canvas / oil (31.5 inch 27.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis January
canvas / oil (24.8 inch 29.5 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis March snow
canvas / oil (31.5 inch 27.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis

 
Gorodnichiy Denis On meadows
canvas / oil (23.6 inch 20.5 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Warm November
canvas / oil (14.6 inch 19.7 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis April meadows
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis

 
Gorodnichiy Denis Red sunset
canvas / oil (17.7 inch 47.2 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis May thunderstorm
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Toys
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis

 
Gorodnichiy Denis On the River
canvas / oil (27.6 inch 35.4 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Warm May
canvas / oil (27.6 inch 35.4 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Vorskla in May
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis

 
Gorodnichiy Denis Vorskla near Pysarivka
canvas / oil (27.6 inch 27.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis There comes evening
canvas / oil (18.1 inch 24 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Beyond Karabazivka
canvas / oil (17.7 inch 25.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis

 
Gorodnichiy Denis Field-sea
canvas / oil (27.6 inch 23.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis In a court yard at woman Nina
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Solar autumn
canvas / oil (31.5 inch 43.3 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis

 
Gorodnichiy Denis In the summer on the Vorskla
canvas / oil (15.7 inch 19.7 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Thaw on the Vorskla
canvas / oil (35.4 inch 27.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Winter silence
canvas / oil (27.6 inch 35.4 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis

 
Gorodnichiy Denis Aspens. Evening
canvas / oil (25.6 inch 31.5 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis The friend on the yellow
canvas / oil (21.7 inch 19.7 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Near Mikhailovka
canvas / oil (21.7 inch 19.7 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis

 
Gorodnichiy Denis Spring wood
canvas / oil (27.6 inch 27.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis In april
canvas / oil (23.6 inch 15.7 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Cherries blossom
canvas / oil (15.7 inch 23.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis

 
Gorodnichiy Denis Poltava land
canvas / oil (17.7 inch 47.2 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis May sun
canvas / oil (13.8 inch 19.7 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis In June
canvas / oil (35.4 inch 27.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis

 
Gorodnichiy Denis After a rain. Summer.
canvas / oil (27.6 inch 35.4 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Memoirs from the childhood
canvas / oil (31.5 inch 33.5 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Golden autumn
canvas / oil (31.5 inch 25.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis

 
Gorodnichiy Denis Night Bulgaria
canvas / oil (15.7 inch 27.6 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Night field
canvas / oil (23.6 inch 17.7 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Spring
canvas / oil (35.4 inch 31.5 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis

 
Gorodnichiy Denis Autumn sigh
canvas / oil (17.7 inch 47.2 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Lilac
canvas / oil (33.5 inch 31.5 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Neptuna Street in Nesebra
canvas / oil (27.6 inch 15.7 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis

 
Gorodnichiy Denis The sun sets
canvas / oil (33.5 inch 31.5 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis Poltava bread
canvas / oil (17.7 inch 39.4 inch )
Sold
Gorodnichiy Denis The apiary
canvas / oil (13.8 inch 17.7 inch )
Sold

Main page / Gorodnichiy Denis / pictures