Art-Kalina: painting, picture gallery, Russian artists,Ukrainian artist, fine pictures, the Internet-shop of pictures,
     landscapes, portraits, Still-lifes, water colors, the fine arts, figures, a sculpture, sale of pictures to buy a picture.
  Baranenko Vitaly. Monchalnenskoe summer
Baranenko  Vitaly. Monchalnenskoe summer
ART-Kalina
 Collections: (Total:1)

Рainting (2649 )
Artists: (Total:82)

Alymov Serge  (10)
Alymova Natalia  (11)
Andrievska Victoria  (15)
Babak Vyacheslav  (117)
Baranenko Vitaly  (37)
Berdnik Svetlana  (10)
Bodrova Olga  (9)
Brusnitsyna Irina  (18)
Chaus Victoria  (9)
Chaus Dmitriy  (53)
Chaus Victor  (40)
Chepeleva Maria  (6)
Chernov Denis  (102)
Chursin Victor  (21)
Chursina Vera  (73)
Davydova Elena  (7)
Dmitriev Alex  (86)
Eshaliev Eldar  (39)
Gamaley Gregory  (33)
Ganotskiy Vasiliy  (50)
Gladka Julia  (6)
Gladkyy Alexander  (40)
Gnoyovy Sergey  (12)
Gorodnichiy Denis  (108)
Ivanchenko Natali  (8)
Ivanov Alexander  (36)
Ivanova Tanya  (27)
Kachina Anastasiya  (71)
Kalyujnaya Irina  (28)
Kalyujniy Dmitry  (32)
Khmel Alla  (32)
Khmel Galina  (4)
Klyagin Nikolay  (16)
Kobzar Tatiana  (47)
Kondratuk Seryoga  (8)
Korol Alexsandr  (108)
Kovalenko Tatyana  (34)
Kristalenko Yuriy  (26)
Kriushin Alexander  (64)
Kshanovskaya-Orlova Anna  (40)
Kugai Tania  (27)
Lesnichaya Elena  (20)
Lizogub Konstantin  (52)
Lobanova Tatiana  (11)
Luzik Victor  (19)
Maklok Victor  (22)
Mescheryakov Nikolay  (16)
Mihailov Aleksiy  (79)
Molodykh Konstantin  (20)
Morozov Sergey  (6)
Nepomnyachay Olga  (5)
Nepomnyachiy Vladimir  (15)
Ochenash Inna  (4)
Olempiuk-Vinnikova Valentina  (32)
Panov Vyacheslav  (38)
Pastuhova Julia  (55)
Petruhin Aleksey  (44)
Ponomarenko Marina  (16)
Priemskaya Anastasiya  (30)
Rak Oleg  (36)
Rogovoy Artem  (8)
Ruschak Michael  (14)
Safonov Igor Jr  (16)
Samoylova Elena  (7)
Segal Evgenie  (29)
Shandor Alexander  (18)
Shapoval Yuri  (12)
Shevchenko Dmitriy  (15)
Shtanko Andrey  (36)
Shumskiy Andrew  (3)
Sobel Janet  (1)
Starikov Victor  (34)
Tretyakova Nataliya  (26)
Trufkin Anatoliy  (33)
Tuzhikof Igor  (47)
Tyunkin Alexandr  (12)
Velilyayev Lenur  (41)
Vinnik Alexsandr  (25)
Voloshko Karina  (71)
Yen Alexander  (110)
Zhmailo Alexsandr  (41)
Zuev Michael  (18)

Total:(2657)Artworks by genres: (20)

Landscape (1130 )
Streetscape (162 )
Seascape (244 )
Abstraction (39 )
Animal (44 )
Still life (169 )
Still life(flowers) (308 )
Chapter (360 )
Portrait (96 )
Nude (74 )
Religion (2 )
Symbol (2 )
Folklore (12 )
Fantasy (1 )
History-painting (6 )


   
english ru

Main page / Gamaley Gregory / picturesNews


 

March 24, 2018 12 - 4 PM presentation artworks by Oleksandr Gladkiy and Yulia Gladka

Place: Main Avenue Galleria, 57 Main Avenue Ocean Grove, NJ 07756

Art Kalina is proud to represent talented artists from East Europe. Bright fresh ideas, views, interpretations will present. 
Experience the lively, inspirational and exciting atmosphere of an presentation.

 
 

 

                                                                                                          Gamaley Gregory White chrysanthemum in vase
canvas / oil (16.1 inch х 12.2 inch )
Ask price  Buy
Gamaley Gregory Autumn on Balgatur. Study.
canvas / oil (11.8 inch х 15.7 inch )
Ask price  Buy
Gamaley Gregory Genoese fortress. Sun day.
canvas / oil (9.1 inch х 12.2 inch )
Ask price  Buy
Gamaley Gregory

 
Gamaley Gregory Morning. Yacht.
canvas / oil (7.9 inch х 9.8 inch )
Ask price  Buy
Gamaley Gregory Gurzuf. Red roofs.
canvas / oil (11.8 inch х 15.7 inch )
Ask price  Buy
Gamaley Gregory Still life with fruits
canvas / oil (9.1 inch х 12.2 inch )
Ask price  Buy
Gamaley Gregory

 
Gamaley Gregory Spring flowers
canvas / oil (12.2 inch х 9.1 inch )
Ask price  Buy
Gamaley Gregory Spring. The apricot are blossoming
canvas / oil (9.1 inch х 12.2 inch )
Ask price  Buy
Gamaley Gregory Summer day
canvas / oil (12.2 inch х 16.1 inch )
Ask price  Buy
Gamaley Gregory

 
Gamaley Gregory Gurzuf
canvas / oil (11.8 inch х 15.7 inch )
Ask price  Buy
Gamaley Gregory Yachts
canvas / oil (12.2 inch х 9.1 inch )
Ask price  Buy
Gamaley Gregory Study with boat
canvas / oil (12.2 inch х 9.1 inch )
Ask price  Buy
Gamaley Gregory

 
Gamaley Gregory Evening. Sketch with small house
canvas / oil (7.9 inch х 9.8 inch )
Ask price  Buy
Gamaley Gregory Twilight. Old house in Feodosia
canvas / oil (9.1 inch х 12.2 inch )
Ask price  Buy
Gamaley Gregory Genoese fortress. Cloudy day
canvas / oil (9.1 inch х 12.2 inch )
Ask price  Buy
Gamaley Gregory

 
Gamaley Gregory Rose-garden
canvas / oil (12.2 inch х 16.1 inch )
Ask price  Buy
Gamaley Gregory The evening
canvas / oil (12.2 inch х 16.1 inch )
Ask price  Buy
Gamaley Gregory Landscape with small house
canvas / oil (7.9 inch х 9.8 inch )
Ask price  Buy
Gamaley Gregory

 
Gamaley Gregory Still life with pomegranate
canvas / oil (9.1 inch х 12.2 inch )
Ask price  Buy
Gamaley Gregory The Crimea. Stones
canvas / oil (9.1 inch х 12.2 inch )
Ask price  Buy
Gamaley Gregory Yachts in Kherson
canvas / oil (19.7 inch х 23.6 inch )
Ask price  Buy
Gamaley Gregory

 
Gamaley Gregory Yachts in the Crimean bay
canvas / oil (19.7 inch х 35.4 inch )
Ask price  Buy
Gamaley Gregory Morning. Yachts
canvas / oil (9.1 inch х 12.2 inch )
Ask price  Buy
Gamaley Gregory Roses
canvas / oil (20.1 inch х 16.1 inch )
Ask price  Buy
Gamaley Gregory

 
Gamaley Gregory Stacks
canvas / oil (9.1 inch х 12.2 inch )
Ask price  Buy
Gamaley Gregory Pumpkins
canvas / oil (11.8 inch х 15.7 inch )
Ask price  Buy
Gamaley Gregory Wild pear-tree
canvas / oil (16.9 inch х 12.2 inch )
Sold
Gamaley Gregory

 
Gamaley Gregory Bluebells & Primroses
canvas / oil (12.2 inch х 9.1 inch )
Sold
Gamaley Gregory Spring. Blossoming trees
canvas / oil (9.1 inch х 12.2 inch )
Sold
Gamaley Gregory Bluebells
canvas / oil (16.1 inch х 12.2 inch )
Sold
Gamaley Gregory

 
Gamaley Gregory Bluebells in a basket
canvas / oil (18.5 inch х 16.1 inch )
Sold
Gamaley Gregory Evening motive
canvas / oil (18.9 inch х 24 inch )
Sold
Gamaley Gregory Street Sumskay. View on Uspenskiy cathedral
canvas / oil (19.7 inch х 23.6 inch )
Sold

Main page / Gamaley Gregory / pictures