Art-Kalina: painting, picture gallery, Russian artists,Ukrainian artist, fine pictures, the Internet-shop of pictures,
     landscapes, portraits, Still-lifes, water colors, the fine arts, figures, a sculpture, sale of pictures to buy a picture.
  Kalyujniy Dmitry. Expectation (1)
Kalyujniy Dmitry. Expectation (1)
ART-Kalina
 Collections: (Total:1)

Рainting (2649 )
Artists: (Total:82)

Alymov Serge  (10)
Alymova Natalia  (11)
Andrievska Victoria  (15)
Babak Vyacheslav  (117)
Baranenko Vitaly  (37)
Berdnik Svetlana  (10)
Bodrova Olga  (9)
Brusnitsyna Irina  (18)
Chaus Victoria  (9)
Chaus Dmitriy  (53)
Chaus Victor  (40)
Chepeleva Maria  (6)
Chernov Denis  (102)
Chursin Victor  (21)
Chursina Vera  (73)
Davydova Elena  (7)
Dmitriev Alex  (86)
Eshaliev Eldar  (39)
Gamaley Gregory  (33)
Ganotskiy Vasiliy  (50)
Gladka Julia  (6)
Gladkyy Alexander  (40)
Gnoyovy Sergey  (12)
Gorodnichiy Denis  (108)
Ivanchenko Natali  (8)
Ivanov Alexander  (36)
Ivanova Tanya  (27)
Kachina Anastasiya  (71)
Kalyujnaya Irina  (28)
Kalyujniy Dmitry  (32)
Khmel Alla  (32)
Khmel Galina  (4)
Klyagin Nikolay  (16)
Kobzar Tatiana  (47)
Kondratuk Seryoga  (8)
Korol Alexsandr  (108)
Kovalenko Tatyana  (34)
Kristalenko Yuriy  (26)
Kriushin Alexander  (64)
Kshanovskaya-Orlova Anna  (40)
Kugai Tania  (27)
Lesnichaya Elena  (20)
Lizogub Konstantin  (52)
Lobanova Tatiana  (11)
Luzik Victor  (19)
Maklok Victor  (22)
Mescheryakov Nikolay  (16)
Mihailov Aleksiy  (79)
Molodykh Konstantin  (20)
Morozov Sergey  (6)
Nepomnyachay Olga  (5)
Nepomnyachiy Vladimir  (15)
Ochenash Inna  (4)
Olempiuk-Vinnikova Valentina  (32)
Panov Vyacheslav  (38)
Pastuhova Julia  (55)
Petruhin Aleksey  (44)
Ponomarenko Marina  (16)
Priemskaya Anastasiya  (30)
Rak Oleg  (36)
Rogovoy Artem  (8)
Ruschak Michael  (14)
Safonov Igor Jr  (16)
Samoylova Elena  (7)
Segal Evgenie  (29)
Shandor Alexander  (18)
Shapoval Yuri  (12)
Shevchenko Dmitriy  (15)
Shtanko Andrey  (36)
Shumskiy Andrew  (3)
Sobel Janet  (1)
Starikov Victor  (34)
Tretyakova Nataliya  (26)
Trufkin Anatoliy  (33)
Tuzhikof Igor  (47)
Tyunkin Alexandr  (12)
Velilyayev Lenur  (41)
Vinnik Alexsandr  (25)
Voloshko Karina  (71)
Yen Alexander  (110)
Zhmailo Alexsandr  (41)
Zuev Michael  (18)

Total:(2657)Artworks by genres: (20)

Landscape (1130 )
Streetscape (162 )
Seascape (244 )
Abstraction (39 )
Animal (44 )
Still life (169 )
Still life(flowers) (308 )
Chapter (360 )
Portrait (96 )
Nude (74 )
Religion (2 )
Symbol (2 )
Folklore (12 )
Fantasy (1 )
History-painting (6 )


   
english ru

Main page / Kobzar Tatiana / picturesNews


 

March 24, 2018 12 - 4 PM presentation artworks by Oleksandr Gladkiy and Yulia Gladka

Place: Main Avenue Galleria, 57 Main Avenue Ocean Grove, NJ 07756

Art Kalina is proud to represent talented artists from East Europe. Bright fresh ideas, views, interpretations will present. 
Experience the lively, inspirational and exciting atmosphere of an presentation.

 
 

 

                                                                                                          Kobzar Tatiana My
canvas / oil (35.4 inch х 47.2 inch )
Ask price  Order
Kobzar Tatiana Flowers of summer
canvas / oil (29.5 inch х 47.2 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana Midsummer tree
canvas / oil (29.5 inch х 47.2 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana

 
Kobzar Tatiana Viburnum
canvas / oil (27.6 inch х 39.4 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana Couple on a hay
canvas / oil (29.5 inch х 47.2 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana Midsummer tree
canvas / oil (29.5 inch х 47.2 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana

 
Kobzar Tatiana Festive
canvas / oil (0 inch х 0 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana Mavka. Enchanted Forest.
canvas / oil (39.4 inch х 27.6 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana Ukrainian gatherings
canvas / oil (29.5 inch х 47.2 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana

 
Kobzar Tatiana Natalka with Peter
canvas / oil (0 inch х 0 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana Bee-keeper
canvas / oil (23.6 inch х 35.4 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana I pour a flower-garden
canvas / oil (0 inch х 0 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana

 
Kobzar Tatiana Blossoming land
canvas / oil (29.5 inch х 47.2 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana Dressing up of girl
canvas / oil (29.5 inch х 47.2 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana On a bridge
canvas / oil (29.5 inch х 47.2 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana

 
Kobzar Tatiana In a garden wonderful
canvas / oil (47.2 inch х 29.5 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana Volochebne
canvas / oil (29.5 inch х 47.2 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana Kupalskay
canvas / oil (27.6 inch х 39.4 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana

 
Kobzar Tatiana Winter wonders
canvas / oil (47.2 inch х 29.5 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana Taffies
canvas / oil (35.4 inch х 39.4 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana Autumn flowers
canvas / oil (47.2 inch х 29.5 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana

 
Kobzar Tatiana In a spring garden
canvas / oil (29.5 inch х 47.2 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana Spring flowers
canvas / oil (35.4 inch х 39.4 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana Dahlias
canvas / oil (39.4 inch х 35.4 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana

 
Kobzar Tatiana Sapling
canvas / oil (23.6 inch х 35.4 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana Girl with pumpkins
canvas / oil (35.4 inch х 23.6 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana Flirtings
canvas / oil (23.6 inch х 35.4 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana

 
Kobzar Tatiana Kalita
canvas / oil (23.6 inch х 35.4 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana Kupalskie of girl
canvas / oil (23.6 inch х 31.5 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana Mavky
canvas / oil (47.2 inch х 29.5 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana

 
Kobzar Tatiana Young people meet a spring
canvas / oil (47.2 inch х 29.5 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana Nice
canvas / oil (35.4 inch х 47.2 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana Window to Paris
canvas / oil (35.4 inch х 43.3 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana

 
Kobzar Tatiana Lilac
canvas / oil (29.5 inch х 47.2 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana Mysterious flowers
canvas / oil (35.4 inch х 39.4 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana Enchanting flowers
canvas / oil (35.4 inch х 39.4 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana

 
Kobzar Tatiana French charm
canvas / oil (35.4 inch х 39.4 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana Roll apples
canvas / oil (27.6 inch х 39.4 inch )
Ask price  Buy
Kobzar Tatiana Mine
canvas / oil (35.4 inch х 47.2 inch )
Ask price  Order
Kobzar Tatiana

 
Kobzar Tatiana Flowers of Paris
canvas / oil (39.4 inch х 35.4 inch )
Ask price  Order
Kobzar Tatiana Window to Paris
canvas / oil (39.4 inch х 35.4 inch )
Ask price  Order
Kobzar Tatiana Mysterious flowers
canvas / oil (39.4 inch х 35.4 inch )
Ask price  Order
Kobzar Tatiana

 
Kobzar Tatiana Morning in Nice
canvas / oil (35.4 inch х 47.2 inch )
Ask price  Order
Kobzar Tatiana Mandele-la-Napoule
canvas / oil (35.4 inch х 47.2 inch )
Ask price  Order
Kobzar Tatiana Magic flowers
canvas / oil (39.4 inch х 35.4 inch )
Ask price  Order
Kobzar Tatiana

 
Kobzar Tatiana Salute Paris
canvas / oil (29.5 inch х 47.2 inch )
Ask price  Order
Kobzar Tatiana Chrysanthemums with rowan
canvas / oil (29.5 inch х 47.2 inch )
Ask price  Order
 

Main page / Kobzar Tatiana / pictures