Art-Kalina: painting, picture gallery, Russian artists,Ukrainian artist, fine pictures, the Internet-shop of pictures,
     landscapes, portraits, Still-lifes, water colors, the fine arts, figures, a sculpture, sale of pictures to buy a picture.
  Yen Alexander . Indian summer
Yen  Alexander . Indian summer
ART-Kalina
 Collections: (Total:1)

ainting (2649 )
Artists: (Total:82)

Alymov Serge  (10)
Alymova Natalia  (11)
Andrievska Victoria  (15)
Babak Vyacheslav  (117)
Baranenko Vitaly  (37)
Berdnik Svetlana  (10)
Bodrova Olga  (9)
Brusnitsyna Irina  (18)
Chaus Victoria  (9)
Chaus Dmitriy  (53)
Chaus Victor  (40)
Chepeleva Maria  (6)
Chernov Denis  (102)
Chursin Victor  (21)
Chursina Vera  (73)
Davydova Elena  (7)
Dmitriev Alex  (86)
Eshaliev Eldar  (39)
Gamaley Gregory  (33)
Ganotskiy Vasiliy  (50)
Gladka Julia  (6)
Gladkyy Alexander  (40)
Gnoyovy Sergey  (12)
Gorodnichiy Denis  (108)
Ivanchenko Natali  (8)
Ivanov Alexander  (36)
Ivanova Tanya  (27)
Kachina Anastasiya  (71)
Kalyujnaya Irina  (28)
Kalyujniy Dmitry  (32)
Khmel Alla  (32)
Khmel Galina  (4)
Klyagin Nikolay  (16)
Kobzar Tatiana  (47)
Kondratuk Seryoga  (8)
Korol Alexsandr  (108)
Kovalenko Tatyana  (34)
Kristalenko Yuriy  (26)
Kriushin Alexander  (64)
Kshanovskaya-Orlova Anna  (40)
Kugai Tania  (27)
Lesnichaya Elena  (20)
Lizogub Konstantin  (52)
Lobanova Tatiana  (11)
Luzik Victor  (19)
Maklok Victor  (22)
Mescheryakov Nikolay  (16)
Mihailov Aleksiy  (79)
Molodykh Konstantin  (20)
Morozov Sergey  (6)
Nepomnyachay Olga  (5)
Nepomnyachiy Vladimir  (15)
Ochenash Inna  (4)
Olempiuk-Vinnikova Valentina  (32)
Panov Vyacheslav  (38)
Pastuhova Julia  (55)
Petruhin Aleksey  (44)
Ponomarenko Marina  (16)
Priemskaya Anastasiya  (30)
Rak Oleg  (36)
Rogovoy Artem  (8)
Ruschak Michael  (14)
Safonov Igor Jr  (16)
Samoylova Elena  (7)
Segal Evgenie  (29)
Shandor Alexander  (18)
Shapoval Yuri  (12)
Shevchenko Dmitriy  (15)
Shtanko Andrey  (36)
Shumskiy Andrew  (3)
Sobel Janet  (1)
Starikov Victor  (34)
Tretyakova Nataliya  (26)
Trufkin Anatoliy  (33)
Tuzhikof Igor  (47)
Tyunkin Alexandr  (12)
Velilyayev Lenur  (41)
Vinnik Alexsandr  (25)
Voloshko Karina  (71)
Yen Alexander  (110)
Zhmailo Alexsandr  (41)
Zuev Michael  (18)

Total:(2657)Artworks by genres: (20)

Landscape (1130 )
Streetscape (162 )
Seascape (244 )
Abstraction (39 )
Animal (44 )
Still life (169 )
Still life(flowers) (308 )
Chapter (360 )
Portrait (96 )
Nude (74 )
Religion (2 )
Symbol (2 )
Folklore (12 )
Fantasy (1 )
History-painting (6 )


   
english ru

Main page / Rak Oleg / picturesNews


 

March 24, 2018 12 - 4 PM presentation artworks by Oleksandr Gladkiy and Yulia Gladka

Place: Main Avenue Galleria, 57 Main Avenue Ocean Grove, NJ 07756

Art Kalina is proud to represent talented artists from East Europe. Bright fresh ideas, views, interpretations will present. 
Experience the lively, inspirational and exciting atmosphere of an presentation.

 
 

 

                                                                                                          Rak Oleg Old Lighthouse
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Rak Oleg Calm 2
canvas / oil (15.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Rak Oleg Fjords
canvas / oil (13.8 inch 17.7 inch )
Ask price  Buy
Rak Oleg

 
Rak Oleg Seas cape 3
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Rak Oleg Shevchenko T.
canvas / oil (19.7 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
Rak Oleg The shores of the Adriatic
canvas / oil (15.7 inch 11.8 inch )
Ask price  Buy
Rak Oleg

 
Rak Oleg Farm near the river
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Rak Oleg The road to the mill
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Rak Oleg 2
canvas / oil (15.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Rak Oleg

 
Rak Oleg The house on the hills
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Rak Oleg Dream
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Rak Oleg The far horizon
canvas / oil (11.8 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Rak Oleg

 
Rak Oleg A white sail
canvas / oil (15.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Rak Oleg Sunrise over the poppy field
canvas / oil (11.8 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Rak Oleg almness
canvas / oil (15.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Rak Oleg

 
Rak Oleg A Beacon Of Hope
canvas / oil (15.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Rak Oleg Central Park
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Rak Oleg French landscape
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Rak Oleg

 
Rak Oleg Sunflowers
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Rak Oleg The sky over Paris
canvas / oil (15.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Rak Oleg Still life with keys
canvas / oil (15.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Rak Oleg

 
Rak Oleg Pine trees on the banks of the river Vorskla
canvas / oil (15.7 inch 19.7 inch )
Sold
Rak Oleg Sunset over the poppy field
canvas / oil (19.7 inch 15.7 inch )
Sold
Rak Oleg Wise cat
canvas / oil (11.8 inch 15.7 inch )
Sold
Rak Oleg

 
Rak Oleg Calm
canvas / oil (15.7 inch 19.7 inch )
Sold
Rak Oleg Christmas
canvas / oil (15.7 inch 19.7 inch )
Sold
Rak Oleg The farm
canvas / oil (15.7 inch 19.7 inch )
Sold
Rak Oleg

 
Rak Oleg Dawn over the sea
canvas / oil (17.7 inch 21.7 inch )
Not for sale
Rak Oleg Pine trees on the shore
canvas / oil (11.8 inch 15.7 inch )
Not for sale
Rak Oleg Ukrainian quiet night
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Sold
Rak Oleg

 
Rak Oleg Before the storm
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Not for sale
Rak Oleg Sleeping sea
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Sold
Rak Oleg Poppy field
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Sold
Rak Oleg

 
Rak Oleg Morning fog
canvas / oil (15.7 inch 11.8 inch )
Sold
Rak Oleg Evening
canvas / oil (15.7 inch 11.8 inch )
Sold
Rak Oleg Moonlight
canvas / oil (21.7 inch 21.7 inch )
Sold

Main page / Rak Oleg / pictures