Art-Kalina: painting, picture gallery, Russian artists,Ukrainian artist, fine pictures, the Internet-shop of pictures,
     landscapes, portraits, Still-lifes, water colors, the fine arts, figures, a sculpture, sale of pictures to buy a picture.
  Zuev Michael. A church is in Natal'evka
Zuev Michael. A church is in Natal'evka
ART-Kalina
 Collections: (Total:1)

ainting (2739 )
Artists: (Total:85)

Alymov Serge  (10)
Alymova Natalia  (11)
Andrievska Victoria  (15)
Babak Olga  (59)
Babak Vyacheslav  (117)
Baranenko Vitaly  (31)
Berdnik Svetlana  (10)
Bodrova Olga  (9)
Brusnitsyna Irina  (18)
Chaus Dmitriy  (43)
Chaus Victoria  (9)
Chaus Victor  (40)
Chepeleva Maria  (6)
Chernov Denis  (102)
Chursin Victor  (21)
Chursina Vera  (73)
Davydova Elena  (7)
Dmitriev Alex  (86)
Eshaliev Eldar  (39)
Gamaley Gregory  (33)
Ganotskiy Vasiliy  (50)
Gladka Julia  (6)
Gladkyy Alexander  (40)
Gnoyovy Sergey  (12)
Gorodisskiy Vladimir  (19)
Gorodnichiy Denis  (108)
Gusenko Paul  (10)
Ivanchenko Natali  (8)
Ivanov Alexander  (36)
Ivanova Tanya  (27)
Kachina Anastasiya  (71)
Kalyujnaya Irina  (28)
Kalyujniy Dmitry  (32)
Khmel Alla  (32)
Khmel Galina  (4)
Klyagin Nikolay  (16)
Kobzar Tatiana  (47)
Kondratuk Seryoga  (8)
Korol Alexsandr  (101)
Kovalenko Tatyana  (34)
Kristalenko Yuriy  (26)
Kriushin Alexander  (64)
Kshanovskaya-Orlova Anna  (40)
KUGAI TANIA  (27)
Lesnichaya Elena  (20)
Lizogub Konstantin  (47)
Lobanova Tatiana  (11)
Luzik Victor  (19)
Maklok Victor  (22)
Mazepa de Koval Halyna  (3)
Mescheryakov Nikolay  (16)
Mihailov Aleksiy  (79)
Molodykh Konstantin  (20)
Morozov Sergey  (6)
Nepomnyachay Olga  (5)
Nepomnyachiy Vladimir  (15)
Ochenash Inna  (4)
Olempiuk-Vinnikova Valentina  (32)
Panov Vyacheslav  (38)
Pastuhova Julia  (55)
Petruhin Aleksey  (44)
Ponomarenko Marina  (16)
Priemskaya Anastasiya  (30)
Rak Oleg  (36)
Ruschak Michael  (14)
Safonov Igor Jr  (16)
Samoylova Elena  (7)
Segal Evgenie  (29)
Shandor Alexander  (18)
Shapoval Yuri  (12)
Shevchenko Dmitriy  (15)
Shtanko Andrey  (36)
Shumskiy Andrew  (3)
Starikov Victor  (34)
Tretyakova Nataliya  (26)
Trufkin Anatoliy  (33)
Tuzhikof Igor  (47)
Tyunkin Alexandr  (12)
Velilyayev Lenur  (41)
Vinnik Alexsandr  (25)
Volkova Irina  (46)
Voloshko Karina  (71)
Yen Alexander  (100)
Zhmailo Alexsandr  (41)
Zuev Michael  (18)

Total:(2747)Artworks by genres: (20)

Landscape (1137 )
Streetscape (170 )
Seascape (257 )
Abstraction (40 )
Animal (45 )
Still life (179 )
Still life(flowers) (341 )
Chapter (361 )
Portrait (101 )
Nude (83 )
Religion (3 )
Symbol (3 )
Folklore (12 )
Fantasy (1 )
History-painting (6 )


   
ART-Kalina english ru

Main page / Babak Vyacheslav / picturesNews


      

Atlantic Highlands Arts and Crafts Fair

July 15, 2017 

Art-Kalina precent unique works and views on the modern world by Europinian articts. Everyone can come and enjoy the beauty and variety of their works.

We will be in Veteran's Park and First Ave - 111 1st Avenue07716

Welcome!

                                                                                                          Babak Vyacheslav Evening reason
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Summer
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Sunflowers
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav Court
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Fishermen
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Old mill
canvas / oil (21.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav Still life with a distaff
canvas / oil (23.6 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Summer day
canvas / oil (25.6 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Moorage
canvas / oil (16.5 inch 21.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav Winter day
canvas / oil (23.6 inch 21.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Field flowers
canvas / oil (27.6 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Fisherman
canvas / oil (25.6 inch 31.5 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav
canvas / oil (19.7 inch 39.4 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Camomiles and hand bells
canvas / oil (21.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav On sunset
canvas / oil (19.7 inch 35.4 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav Still life
canvas / oil (23.6 inch 29.5 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Still life with lilac
canvas / oil (29.5 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav White peonies
canvas / oil (23.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav On a summer residence
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav The lilac blossoms
canvas / oil (17.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Mushroom summer
canvas / oil (17.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav Fungi
canvas / oil (11.8 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Irises
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Red peonies
canvas / oil (23.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav Canicular day
canvas / oil (11.8 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav On a water basin 1
canvas / oil (11.8 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Still life
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav Still life with mushrooms
canvas / oil (20.5 inch 24.4 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Still life with camomiles
canvas / oil (23.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Still life with cherries
canvas / oil (23.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav Sunset
canvas / oil (23.6 inch 25.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Flowers
canvas / oil (23.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Peonies
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav ????? ?????
canvas / oil (11.8 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav On a summer residence
canvas / oil (21.7 inch 16.5 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Lilas
canvas / oil (27.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav Before a thunderstorm
canvas / oil (11.8 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Rural street
canvas / oil (15.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Lilac bush
canvas / oil (13.8 inch 17.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav Spring
canvas / oil (16.5 inch 21.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Irises
canvas / oil (21.7 inch 16.5 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav On a vegetable garden
canvas / oil (21.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav Still life with lilac
canvas / oil (21.7 inch 29.5 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Lilac
canvas / oil (23.6 inch 31.5 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Still life
canvas / oil (21.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav Still life with a strawberry
canvas / oil (23.6 inch 21.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Still-life with a dark blue vase
canvas / oil (21.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Still-life with sunflowers
canvas / oil (27.6 inch 35.4 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav Roses
canvas / oil (27.6 inch 35.4 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Lilac
canvas / oil (27.6 inch 35.4 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Red roses
canvas / oil (27.6 inch 35.4 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav Poppies and camomiles
canvas / oil (15.7 inch 21.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Bush of peonies
canvas / oil (23.6 inch 31.5 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Linden honey
canvas / oil (23.6 inch 29.5 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav Still-life with cherries
canvas / oil (31.5 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Still-life with a trough
canvas / oil (35.4 inch 29.5 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav
canvas / oil (19.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav Still life with apples
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Last ice
canvas / oil (30.7 inch 30.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav
canvas / oil (19.7 inch 35.4 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav Landscape with the small river
canvas / oil (27.6 inch 35.4 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Landscape
canvas / oil (19.7 inch 35.4 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Autumn reason
canvas / oil (21.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav Still life with a viburnum
canvas / oil (23.6 inch 21.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Still life
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav On the river Oskol
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav Lipetsk reservoir
canvas / oil (23.6 inch 31.5 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Summer
canvas / oil (19.7 inch 39.4 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Winter birch
canvas / oil (23.6 inch 33.5 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav Evening motif
canvas / oil (19.7 inch 35.4 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Birches
canvas / oil (23.6 inch 31.5 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Bouquet and apples
canvas / oil (21.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav
canvas / oil (17.3 inch 25.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav The road to the forest
canvas / oil (21.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Summer landscape
canvas / oil (21.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav Still life with peonies
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav In a field of sunflowers
canvas / oil (23.6 inch 23.6 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav In the village
canvas / oil (31.5 inch 15.7 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav Spring brook
canvas / oil (23.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav Near the creek
canvas / oil (23.6 inch 21.7 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav Time of lilac
canvas / oil (23.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav All flowering
canvas / oil (31.5 inch 15.7 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav Pumpkin
canvas / oil (27.6 inch 23.6 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav Dacha
canvas / oil (19.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav The road in the woods
canvas / oil (23.6 inch 21.7 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav Narcissus
canvas / oil (19.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav Still life. Lilac
canvas / oil (23.6 inch 35.4 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav Still life. Lilac
canvas / oil (27.6 inch 35.4 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav Still life with sunflowers
canvas / oil (23.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav Still life with lilac
canvas / oil (27.6 inch 35.4 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav The first tulips
canvas / oil (21.7 inch 15.7 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav Dawn
canvas / oil (27.6 inch 23.6 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav Creek
canvas / oil (27.6 inch 23.6 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav Fisherman
canvas / oil (19.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav Lilac
canvas / oil (23.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav Old hut
canvas / oil (23.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav Morning landscape
canvas / oil (23.6 inch 23.6 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav Morning
canvas / oil (23.6 inch 21.7 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav Hut
canvas / oil (27.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav Flowers
canvas / oil (27.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav Apples
canvas / oil (23.6 inch 21.7 inch )
Ask price  Buy
Babak Vyacheslav Apple trees in blossom
canvas / oil (19.7 inch 15.7 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav Apple-tree
canvas / oil (19.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Order
Babak Vyacheslav First snow
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Sold
Babak Vyacheslav Beginning of the winter
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Sold
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav After a rain
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Sold
Babak Vyacheslav The winter
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Sold
Babak Vyacheslav Winter garden
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Sold
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav Still life with a distaff
canvas / oil (27.6 inch 23.6 inch )
Sold
Babak Vyacheslav On the fringe of the forest
canvas / oil (19.7 inch 29.9 inch )
Sold
Babak Vyacheslav Boats
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Sold
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav Wolfish covey
canvas / oil (19.7 inch 31.5 inch )
Sold
Babak Vyacheslav Rural reason
canvas / oil (23.6 inch 31.5 inch )
Sold
Babak Vyacheslav Field flowers
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Sold
Babak Vyacheslav

 
Babak Vyacheslav Still-life with a guelder-rose
canvas / oil (31.5 inch 23.6 inch )
Sold
  

Main page / Babak Vyacheslav / pictures