Art-Kalina: painting, picture gallery, Russian artists,Ukrainian artist, fine pictures, the Internet-shop of pictures,
     landscapes, portraits, Still-lifes, water colors, the fine arts, figures, a sculpture, sale of pictures to buy a picture.
  Korol Alexsandr. The silver Dzhangul
Korol Alexsandr. The silver Dzhangul
ART-Kalina
 Collections: (Total:1)

Рainting (2739 )
Artists: (Total:85)

Alymov Serge  (10)
Alymova Natalia  (11)
Andrievska Victoria  (15)
Babak Olga  (59)
Babak Vyacheslav  (117)
Baranenko Vitaly  (31)
Berdnik Svetlana  (10)
Bodrova Olga  (9)
Brusnitsyna Irina  (18)
Chaus Dmitriy  (43)
Chaus Victoria  (9)
Chaus Victor  (40)
Chepeleva Maria  (6)
Chernov Denis  (102)
Chursin Victor  (21)
Chursina Vera  (73)
Davydova Elena  (7)
Dmitriev Alex  (86)
Eshaliev Eldar  (39)
Gamaley Gregory  (33)
Ganotskiy Vasiliy  (50)
Gladka Julia  (6)
Gladkyy Alexander  (40)
Gnoyovy Sergey  (12)
Gorodisskiy Vladimir  (19)
Gorodnichiy Denis  (108)
Gusenko Paul  (10)
Ivanchenko Natali  (8)
Ivanov Alexander  (36)
Ivanova Tanya  (27)
Kachina Anastasiya  (71)
Kalyujnaya Irina  (28)
Kalyujniy Dmitry  (32)
Khmel Alla  (32)
Khmel Galina  (4)
Klyagin Nikolay  (16)
Kobzar Tatiana  (47)
Kondratuk Seryoga  (8)
Korol Alexsandr  (101)
Kovalenko Tatyana  (34)
Kristalenko Yuriy  (26)
Kriushin Alexander  (64)
Kshanovskaya-Orlova Anna  (40)
KUGAI TANIA  (27)
Lesnichaya Elena  (20)
Lizogub Konstantin  (47)
Lobanova Tatiana  (11)
Luzik Victor  (19)
Maklok Victor  (22)
Mazepa de Koval Halyna  (3)
Mescheryakov Nikolay  (16)
Mihailov Aleksiy  (79)
Molodykh Konstantin  (20)
Morozov Sergey  (6)
Nepomnyachay Olga  (5)
Nepomnyachiy Vladimir  (15)
Ochenash Inna  (4)
Olempiuk-Vinnikova Valentina  (32)
Panov Vyacheslav  (38)
Pastuhova Julia  (55)
Petruhin Aleksey  (44)
Ponomarenko Marina  (16)
Priemskaya Anastasiya  (30)
Rak Oleg  (36)
Ruschak Michael  (14)
Safonov Igor Jr  (16)
Samoylova Elena  (7)
Segal Evgenie  (29)
Shandor Alexander  (18)
Shapoval Yuri  (12)
Shevchenko Dmitriy  (15)
Shtanko Andrey  (36)
Shumskiy Andrew  (3)
Starikov Victor  (34)
Tretyakova Nataliya  (26)
Trufkin Anatoliy  (33)
Tuzhikof Igor  (47)
Tyunkin Alexandr  (12)
Velilyayev Lenur  (41)
Vinnik Alexsandr  (25)
Volkova Irina  (46)
Voloshko Karina  (71)
Yen Alexander  (100)
Zhmailo Alexsandr  (41)
Zuev Michael  (18)

Total:(2747)Artworks by genres: (20)

Landscape (1137 )
Streetscape (170 )
Seascape (257 )
Abstraction (40 )
Animal (45 )
Still life (179 )
Still life(flowers) (341 )
Chapter (361 )
Portrait (101 )
Nude (83 )
Religion (3 )
Symbol (3 )
Folklore (12 )
Fantasy (1 )
History-painting (6 )


   
ART-Kalina english ru

РaintingNews


      The World’s Largest Fine Art Show, Artexpo New York

Art-Kalina takes a part in The World’s Largest Fine Art Show, Artexpo New York, both #159

Date: April 21–24, 2017 at Pier 94

-Four-day experience featuring extraordinary fine art, seminars, live demonstrations, and more.

We present new talented artists with their unique works and views on the modern world. For only four days you can enjoy the beauty and variety of their works.                                                                                                                        Amount of worksAuthorDay of entry
(Rating)
1  10  Alymov Serge2012-05-31
(14346)
2  11  Alymova Natalia 2012-05-19
(14145)
3  15  Andrievska  Victoria2010-10-19
(15476)
4  59  Babak Olga  2010-03-01
(4754)
5  117  Babak Vyacheslav 2008-03-04
(11530)
6  31  Baranenko  Vitaly2011-01-18
(18201)
7  10  Berdnik  Svetlana 2011-08-22
(13924)
8  9  Bodrova Olga2008-11-15
(16636)
9  18  Brusnitsyna Irina2009-12-28
(23116)
10  43  Chaus Dmitriy2008-07-03
(22450)
11  9  Chaus  Victoria2011-04-19
(14828)
12  40  Chaus Victor 2008-10-22
(22850)
13  6  Chepeleva  Maria2012-11-28
(11529)
14  102  Chernov  Denis2008-05-28
(31249)
15  21  Chursin  Victor2010-02-08
(18853)
16  73  Chursina Vera2010-02-20
(26988)
17  7  Davydova Elena2017-01-16
(979)
18  86  Dmitriev Alex2010-10-31
(20963)
19  33  Gamaley Gregory2009-10-21
(18775)
20  50  Ganotskiy Vasiliy2009-11-07
(21463)
21  6  Gladka Julia2017-03-15
(513)
22  40  Gladkyy Alexander 2008-03-04
(18899)
23  12  Gnoyovy Sergey2008-12-27
(16528)
24  19  Gorodisskiy Vladimir2008-08-13
(22013)
25  108  Gorodnichiy Denis2009-12-18
(33083)
26  8  Ivanchenko Natali2011-02-14
(14187)
27  36  Ivanov  Alexander2011-02-03
(17086)
28  27  Ivanova  Tanya2010-03-14
(17788)
29  71  Kachina  Anastasiya2009-06-28
(4636)
30  32  Kalyujniy Dmitry2008-11-23
(19599)
31  32  Khmel Alla2008-06-02
(17543)
32  4  Khmel Galina 2010-07-28
(13735)
33  16  Klyagin Nikolay2008-03-09
(17841)
34  47  Kobzar Tatiana2014-11-21
(7082)
35  8  Kondratuk  Seryoga2015-01-28
(5365)
36  101  Korol Alexsandr2009-01-14
(24651)
37  34  Kovalenko Tatyana2010-01-28
(17672)
38  26  Kristalenko Yuriy2009-12-07
(4226)
39  64  Kriushin Alexander 2010-12-30
(22098)
40  40  Kshanovskaya-Orlova Anna2011-08-14
(15064)
41  27  KUGAI TANIA2009-05-30
(20518)
42  20  Lesnichaya Elena2012-12-05
(11229)
43  47  Lizogub Konstantin2008-10-11
(28502)
44  11  Lobanova Tatiana2014-10-22
(5999)
45  22  Maklok Victor2009-10-03
(21139)
46  3  Mazepa de Koval Halyna2008-10-30
(21325)
47  16  Mescheryakov Nikolay2015-01-27
(5451)
48  79  Mihailov Aleksiy 2010-02-17
(5111)
49  20  Molodykh  Konstantin2015-08-13
(3731)
50  6  Morozov Sergey2012-04-10
(11473)
51  5  Nepomnyachay Olga 2015-01-19
(4955)
52  4  Ochenash Inna2008-05-29
(18445)
53  32  Olempiuk-Vinnikova Valentina2011-03-29
(17793)
54  38  Panov  Vyacheslav2014-06-02
(8161)
55  55  Pastuhova Julia2009-12-19
(4449)
56  44  Petruhin Aleksey2010-08-30
(19116)
57  16  Ponomarenko Marina2010-11-23
(17467)
58  30  Priemskaya  Anastasiya2013-02-08
(10446)
59  36  Rak Oleg2014-02-26
(8387)
60  14  Ruschak Michael2015-01-31
(4986)
61  16  Safonov  Igor Jr2011-10-24
(12471)
62  7  Samoylova Elena2013-05-21
(8547)
63  29  Segal  Evgenie2012-03-19
(12714)
64  18  Shandor Alexander2015-07-01
(3881)
65  12  Shapoval  Yuri2012-10-19
(11261)
66  15  Shevchenko Dmitriy2008-10-28
(17861)
67  36  Shtanko Andrey2008-06-13
(19518)
68  3  Shumskiy  Andrew2012-09-24
(9767)
69  34  Starikov Victor2010-10-05
(4609)
70  26  Tretyakova Nataliya 2008-07-22
(21820)
71  33  Trufkin Anatoliy2008-03-04
(19444)
72  47  Tuzhikof Igor2011-07-07
(14560)
73  12  Tyunkin Alexandr2012-11-22
(10997)
74  41  Velilyayev Lenur2011-12-13
(13493)
75  25  Vinnik Alexsandr2008-06-11
(17387)
76  46  Volkova Irina2008-03-26
(26650)
77  71  Voloshko Karina2010-07-14
(19532)
78  100  Yen  Alexander 2010-12-02
(39889)
79  41  Zhmailo Alexsandr2008-05-11
(18697)
80  18  Zuev Michael2008-05-09
(17513)

Рainting