Art-Kalina: painting, picture gallery, Russian artists,Ukrainian artist, fine pictures, the Internet-shop of pictures,
     landscapes, portraits, Still-lifes, water colors, the fine arts, figures, a sculpture, sale of pictures to buy a picture.
  Kobzar Tatiana. Midsummer tree
Kobzar Tatiana. Midsummer tree
ART-Kalina
 Collections: (Total:1)

ainting (2649 )
Artists: (Total:82)

Alymov Serge  (10)
Alymova Natalia  (11)
Andrievska Victoria  (15)
Babak Vyacheslav  (117)
Baranenko Vitaly  (37)
Berdnik Svetlana  (10)
Bodrova Olga  (9)
Brusnitsyna Irina  (18)
Chaus Victoria  (9)
Chaus Dmitriy  (53)
Chaus Victor  (40)
Chepeleva Maria  (6)
Chernov Denis  (102)
Chursin Victor  (21)
Chursina Vera  (73)
Davydova Elena  (7)
Dmitriev Alex  (86)
Eshaliev Eldar  (39)
Gamaley Gregory  (33)
Ganotskiy Vasiliy  (50)
Gladka Julia  (6)
Gladkyy Alexander  (40)
Gnoyovy Sergey  (12)
Gorodnichiy Denis  (108)
Ivanchenko Natali  (8)
Ivanov Alexander  (36)
Ivanova Tanya  (27)
Kachina Anastasiya  (71)
Kalyujnaya Irina  (28)
Kalyujniy Dmitry  (32)
Khmel Alla  (32)
Khmel Galina  (4)
Klyagin Nikolay  (16)
Kobzar Tatiana  (47)
Kondratuk Seryoga  (8)
Korol Alexsandr  (108)
Kovalenko Tatyana  (34)
Kristalenko Yuriy  (26)
Kriushin Alexander  (64)
Kshanovskaya-Orlova Anna  (40)
Kugai Tania  (27)
Lesnichaya Elena  (20)
Lizogub Konstantin  (52)
Lobanova Tatiana  (11)
Luzik Victor  (19)
Maklok Victor  (22)
Mescheryakov Nikolay  (16)
Mihailov Aleksiy  (79)
Molodykh Konstantin  (20)
Morozov Sergey  (6)
Nepomnyachay Olga  (5)
Nepomnyachiy Vladimir  (15)
Ochenash Inna  (4)
Olempiuk-Vinnikova Valentina  (32)
Panov Vyacheslav  (38)
Pastuhova Julia  (55)
Petruhin Aleksey  (44)
Ponomarenko Marina  (16)
Priemskaya Anastasiya  (30)
Rak Oleg  (36)
Rogovoy Artem  (8)
Ruschak Michael  (14)
Safonov Igor Jr  (16)
Samoylova Elena  (7)
Segal Evgenie  (29)
Shandor Alexander  (18)
Shapoval Yuri  (12)
Shevchenko Dmitriy  (15)
Shtanko Andrey  (36)
Shumskiy Andrew  (3)
Sobel Janet  (1)
Starikov Victor  (34)
Tretyakova Nataliya  (26)
Trufkin Anatoliy  (33)
Tuzhikof Igor  (47)
Tyunkin Alexandr  (12)
Velilyayev Lenur  (41)
Vinnik Alexsandr  (25)
Voloshko Karina  (71)
Yen Alexander  (110)
Zhmailo Alexsandr  (41)
Zuev Michael  (18)

Total:(2657)Artworks by genres: (20)

Landscape (1130 )
Streetscape (162 )
Seascape (244 )
Abstraction (39 )
Animal (44 )
Still life (169 )
Still life(flowers) (308 )
Chapter (360 )
Portrait (96 )
Nude (74 )
Religion (2 )
Symbol (2 )
Folklore (12 )
Fantasy (1 )
History-painting (6 )


   
english ru

Main page / ainting / Portrait / pictures by genreNews


 

March 24, 2018 12 - 4 PM presentation artworks by Oleksandr Gladkiy and Yulia Gladka

Place: Main Avenue Galleria, 57 Main Avenue Ocean Grove, NJ 07756

Art Kalina is proud to represent talented artists from East Europe. Bright fresh ideas, views, interpretations will present. 
Experience the lively, inspirational and exciting atmosphere of an presentation.

 
 

 

                                                                                                          Genres
Kalyujnaya Irina

Kalyujnaya Irina Women orange
canvas / oil (31.5 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Shevchenko Dmitriy

Shevchenko Dmitriy Natasha. Winter portrait.
canvas / oil (23.6 inch 31.5 inch )
Ask price  Order
Kalyujnaya Irina

Kalyujnaya Irina Bellydancemania
canvas / oil (19.7 inch 59.1 inch )
Ask price  Buy
 
Vinnik Alexsandr

Vinnik Alexsandr Memories
canvas / oil (27.6 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
Ganotskiy Vasiliy

Ganotskiy Vasiliy On walk
canvas / oil (35.4 inch 43.3 inch )
Ask price  Buy
Kristalenko Yuriy

Kristalenko Yuriy My contemporary
paper / watercolour (20.5 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
 
Kristalenko Yuriy

Kristalenko Yuriy Angela
paper / watercolour (10.6 inch 11 inch )
Ask price  Buy
Kristalenko Yuriy

Kristalenko Yuriy Old motive
canvas / oil (13.8 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Ganotskiy Vasiliy

Ganotskiy Vasiliy The Girl in a garden
canvas / oil (43.3 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
 
Ganotskiy Vasiliy

Ganotskiy Vasiliy Diamond of the sheikh
canvas / oil (68.1 inch 29.9 inch )
Ask price  Buy
Dmitriev Alex

Dmitriev Alex Ryasnianskiy
canvas / oil (35.4 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Andrievska Victoria

Andrievska Victoria Meditation. Dreams.
canvas / oil (35.4 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
 
Andrievska Victoria

Andrievska Victoria Waiting
canvas / oil (23.6 inch 18.1 inch )
Ask price  Buy
Andrievska Victoria

Andrievska Victoria Two-faced woman
paper / watercolour (0 inch 0 inch )
Ask price  Buy
Kalyujnaya Irina

Kalyujnaya Irina Coffee
canvas / oil (39.4 inch 39.4 inch )
Ask price  Buy
 
Maklok Victor

Maklok Victor On a market
canvas / oil (29.1 inch 31.5 inch )
Ask price  Order
Ivanova Tanya

Ivanova Tanya Misha is sleeping
canvas / oil (25.2 inch 17.3 inch )
Ask price  Buy
Ivanova Tanya

Ivanova Tanya Eva
canvas / oil (37 inch 39.4 inch )
Ask price  Buy
 
Trufkin Anatoliy

Trufkin Anatoliy Merge
canvas / oil (27.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Trufkin Anatoliy

Trufkin Anatoliy Ladie at night
canvas / oil (23.6 inch 35.4 inch )
Ask price  Buy
Trufkin Anatoliy

Trufkin Anatoliy The Chinese girl
canvas / oil (27.6 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
 
Lizogub Konstantin

Lizogub Konstantin Old photos
canvas / oil (29.5 inch 35.4 inch )
Ask price  Buy
Lizogub Konstantin

Lizogub Konstantin Old man
canvas / oil (39.4 inch 39.4 inch )
Ask price  Buy
Lizogub Konstantin

Lizogub Konstantin Cold day
canvas / oil (41.3 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
 
Chaus Dmitriy

Chaus Dmitriy West Ukrainian man
canvas / oil (29.5 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Chaus Dmitriy

Chaus Dmitriy Near the window
canvas / oil (29.5 inch 25.6 inch )
Ask price  Order
Tretyakova Nataliya

Tretyakova Nataliya Young man
canvas / oil (29.5 inch 31.5 inch )
Ask price  Order
 
Gladkyy Alexander

Gladkyy Alexander Lolot
silk / aniline (35 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia

Pastuhova Julia Portrait of the girl
cardboard / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia

Pastuhova Julia Rest
canvas / oil (27.6 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
 
Ivanchenko Natali

Ivanchenko Natali Tamila
canvas / oil (23.6 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
Lizogub Konstantin

Lizogub Konstantin Cold winter
canvas / oil (39.4 inch 35.4 inch )
Ask price  Buy
Ivanov Alexander

Ivanov Alexander Desperate cossack
canvas / oil (39.4 inch 31.5 inch )
Ask price  Buy
 
Ivanov Alexander

Ivanov Alexander Bank of milk
canvas / oil (43.3 inch 35.4 inch )
Ask price  Buy
Olempiuk-Vinnikova Valentina

Olempiuk-Vinnikova Valentina Salome
canvas / oil (23.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Ivanova Tanya

Ivanova Tanya The portrai of Hermann Hesse
canvas / oil (82.7 inch 50 inch )
Ask price  Buy
 
Ivanova Tanya

Ivanova Tanya Jimi Hendrix
canvas / oil (31.5 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Baranenko Vitaly

Baranenko Vitaly At fair
canvas / oil (25.6 inch 29.5 inch )
Ask price  Buy
Baranenko Vitaly

Baranenko Vitaly Herdesses
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
 
Kalyujnaya Irina

Kalyujnaya Irina Expectation.
canvas / oil (29.5 inch 31.5 inch )
Ask price  Buy
Kalyujnaya Irina

Kalyujnaya Irina Left during
canvas / oil (35.4 inch 47.2 inch )
Ask price  Buy
Kalyujnaya Irina

Kalyujnaya Irina Coffee a time
canvas / oil (43.3 inch 21.7 inch )
Ask price  Buy
 
Safonov Igor Jr

Safonov Igor Jr Angel
canvas / oil (19.7 inch 15.7 inch )
Ask price  Order
Safonov Igor Jr

Safonov Igor Jr Grief
canvas / oil (33.5 inch 31.5 inch )
Ask price  Order
Safonov Igor Jr

Safonov Igor Jr Portrait of Juliette Binoche
canvas / oil (35.4 inch 35.4 inch )
Ask price  Order
 
Safonov Igor Jr

Safonov Igor Jr The prisoner
canvas / oil (13.8 inch 13.8 inch )
Ask price  Order
Safonov Igor Jr

Safonov Igor Jr The prisoner 2
canvas / oil (11.8 inch 15.7 inch )
Ask price  Order
Baranenko Vitaly

Baranenko Vitaly The skilled hunter
canvas / oil (15.7 inch 21.7 inch )
Ask price  Buy
 
Baranenko Vitaly

Baranenko Vitaly Ann portrait. An etude
canvas / oil (8.7 inch 11 inch )
Ask price  Buy
Baranenko Vitaly

Baranenko Vitaly Portrait of western ukrainian man.
canvas / oil (9.8 inch 13.8 inch )
Ask price  Buy
Baranenko Vitaly

Baranenko Vitaly Portrait. Artist Olya
canvas / oil (7.9 inch 11.8 inch )
Ask price  Buy
 
Ivanov Alexander

Ivanov Alexander Ukrainian beauty
canvas / oil (23.6 inch 31.5 inch )
Ask price  Buy
Morozov Sergey

Morozov Sergey To leave from a pursuit
canvas / oil (35.4 inch 43.3 inch )
Ask price  Order
Morozov Sergey

Morozov Sergey Last days Shamile in Dagestan
canvas / oil (39.4 inch 54.3 inch )
Ask price  Order
 
Morozov Sergey

Morozov Sergey Imperial escort
canvas / oil (35.4 inch 51.2 inch )
Ask price  Order
Alymov Serge

Alymov Serge The Siberian Tango
canvas / oil (41.3 inch 61 inch )
Ask price  Buy
Alymov Serge

Alymov Serge Sushi bar
canvas / oil (51.2 inch 59.1 inch )
Ask price  Buy
 
Alymov Serge

Alymov Serge Masquerade
canvas / oil (59.1 inch 51.2 inch )
Ask price  Buy
Alymov Serge

Alymov Serge Double impact
canvas / oil (70.9 inch 51.2 inch )
Ask price  Buy
Maklok Victor

Maklok Victor Cossack card game
canvas / oil (25.2 inch 31.5 inch )
Ask price  Order
 
Maklok Victor

Maklok Victor Cossack card game 1
canvas / oil (25.2 inch 31.5 inch )
Ask price  Order
Maklok Victor

Maklok Victor Cossack card game 2
canvas / oil (15.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Maklok Victor

Maklok Victor Cossack fun
canvas / oil (27.6 inch 33.9 inch )
Ask price  Order
 
Maklok Victor

Maklok Victor Cossack pub
canvas / oil (31.5 inch 39.4 inch )
Ask price  Order
Maklok Victor

Maklok Victor Holiday
canvas / oil (0 inch 0 inch )
Ask price  Order
Maklok Victor

Maklok Victor Flower
canvas / oil (27.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Order
 
Chaus Dmitriy

Chaus Dmitriy Inga
canvas / oil (31.5 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Chaus Dmitriy

Chaus Dmitriy Angelina
canvas / oil (31.5 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Rak Oleg

Rak Oleg Shevchenko T.
canvas / oil (19.7 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
 
Ganotskiy Vasiliy

Ganotskiy Vasiliy Friendship
canvas / oil (37.4 inch 29.5 inch )
Ask price  Order
Ganotskiy Vasiliy

Ganotskiy Vasiliy Kharkiv Carmen
canvas / oil (39.4 inch 59.1 inch )
Ask price  Order
Voloshko Karina

Voloshko Karina Mirror of soul
canvas / oil (36.6 inch 32.7 inch )
Ask price  Buy
 
Chaus Dmitriy

Chaus Dmitriy Nastya
canvas / oil (31.5 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Shtanko Andrey

Shtanko Andrey Portrait of Shevchenko
canvas / oil (19.7 inch 17.7 inch )
Sold
Klyagin Nikolay

Klyagin Nikolay Helen
canvas / oil (19.7 inch 15.7 inch )
Sold
 
Ganotskiy Vasiliy

Ganotskiy Vasiliy The Woman in red
canvas / oil (41.3 inch 35.4 inch )
Sold
Ganotskiy Vasiliy

Ganotskiy Vasiliy Gurzuf motive
canvas / oil (41.3 inch 31.5 inch )
Sold
Eshaliev Eldar

Eshaliev Eldar The beautiful girl
canvas / oil (27.6 inch 35.4 inch )
Sold
 
Maklok Victor

Maklok Victor Cossack poker
canvas / oil (27.6 inch 23.6 inch )
Sold
Chaus Dmitriy

Chaus Dmitriy Victoria
canvas / oil (31.5 inch 23.6 inch )
Sold
Chaus Dmitriy

Chaus Dmitriy Sunday
canvas / oil (27.6 inch 23.6 inch )
Sold
 
Chernov Denis

Chernov Denis Blackthorn Maiden
canvas / oil (23.6 inch 35.4 inch )
Private collection
Eshaliev Eldar

Eshaliev Eldar Red girl (increase)
canvas / oil (0 inch 0 inch )
Sold
Eshaliev Eldar

Eshaliev Eldar Red girl
canvas / oil (39.4 inch 31.5 inch )
Sold
 
Eshaliev Eldar

Eshaliev Eldar Portrait
canvas / oil (37.4 inch 41.3 inch )
Sold
Kachina Anastasiya

Kachina Anastasiya Sun muse
canvas / oil (23.6 inch 35.4 inch )
Sold
Eshaliev Eldar

Eshaliev Eldar Le perle
canvas / oil (31.5 inch 19.7 inch )
Sold
 
Baranenko Vitaly

Baranenko Vitaly Tatyana
canvas / oil (7.9 inch 5.9 inch )
Sold
Baranenko Vitaly

Baranenko Vitaly The Girl with character
canvas / oil (27.6 inch 19.7 inch )
Sold
Ivanov Alexander

Ivanov Alexander Frantichek
canvas / oil (31.5 inch 43.3 inch )
Sold
 
Ivanov Alexander

Ivanov Alexander The mistress
canvas / oil (39.4 inch 29.5 inch )
Sold
Lizogub Konstantin

Lizogub Konstantin Clear
canvas / oil (46.5 inch 27.6 inch )
Private collection
Ivanov Alexander

Ivanov Alexander Varvara near samovara
canvas / oil (35.4 inch 27.6 inch )
Sold
 
Chaus Victoria

Chaus Victoria Waiting for spring
canvas / oil (39.4 inch 31.5 inch )
Sold
Lizogub Konstantin

Lizogub Konstantin Candle
canvas / oil (27.6 inch 21.7 inch )
Private collection
Ganotskiy Vasiliy

Ganotskiy Vasiliy Yaroslav Mudry
canvas / oil (39.4 inch 78.7 inch )
Not for sale

Main page / ainting / Portrait / pictures by genre