Art-Kalina: painting, picture gallery, Russian artists,Ukrainian artist, fine pictures, the Internet-shop of pictures,
     landscapes, portraits, Still-lifes, water colors, the fine arts, figures, a sculpture, sale of pictures to buy a picture.
  Gladkyy Alexander . Her flight
Gladkyy Alexander . Her flight
ART-Kalina
 Collections: (Total:1)

ainting (2649 )
Artists: (Total:82)

Alymov Serge  (10)
Alymova Natalia  (11)
Andrievska Victoria  (15)
Babak Vyacheslav  (117)
Baranenko Vitaly  (37)
Berdnik Svetlana  (10)
Bodrova Olga  (9)
Brusnitsyna Irina  (18)
Chaus Victoria  (9)
Chaus Dmitriy  (53)
Chaus Victor  (40)
Chepeleva Maria  (6)
Chernov Denis  (102)
Chursin Victor  (21)
Chursina Vera  (73)
Davydova Elena  (7)
Dmitriev Alex  (86)
Eshaliev Eldar  (39)
Gamaley Gregory  (33)
Ganotskiy Vasiliy  (50)
Gladka Julia  (6)
Gladkyy Alexander  (40)
Gnoyovy Sergey  (12)
Gorodnichiy Denis  (108)
Ivanchenko Natali  (8)
Ivanov Alexander  (36)
Ivanova Tanya  (27)
Kachina Anastasiya  (71)
Kalyujnaya Irina  (28)
Kalyujniy Dmitry  (32)
Khmel Alla  (32)
Khmel Galina  (4)
Klyagin Nikolay  (16)
Kobzar Tatiana  (47)
Kondratuk Seryoga  (8)
Korol Alexsandr  (108)
Kovalenko Tatyana  (34)
Kristalenko Yuriy  (26)
Kriushin Alexander  (64)
Kshanovskaya-Orlova Anna  (40)
Kugai Tania  (27)
Lesnichaya Elena  (20)
Lizogub Konstantin  (52)
Lobanova Tatiana  (11)
Luzik Victor  (19)
Maklok Victor  (22)
Mescheryakov Nikolay  (16)
Mihailov Aleksiy  (79)
Molodykh Konstantin  (20)
Morozov Sergey  (6)
Nepomnyachay Olga  (5)
Nepomnyachiy Vladimir  (15)
Ochenash Inna  (4)
Olempiuk-Vinnikova Valentina  (32)
Panov Vyacheslav  (38)
Pastuhova Julia  (55)
Petruhin Aleksey  (44)
Ponomarenko Marina  (16)
Priemskaya Anastasiya  (30)
Rak Oleg  (36)
Rogovoy Artem  (8)
Ruschak Michael  (14)
Safonov Igor Jr  (16)
Samoylova Elena  (7)
Segal Evgenie  (29)
Shandor Alexander  (18)
Shapoval Yuri  (12)
Shevchenko Dmitriy  (15)
Shtanko Andrey  (36)
Shumskiy Andrew  (3)
Sobel Janet  (1)
Starikov Victor  (34)
Tretyakova Nataliya  (26)
Trufkin Anatoliy  (33)
Tuzhikof Igor  (47)
Tyunkin Alexandr  (12)
Velilyayev Lenur  (41)
Vinnik Alexsandr  (25)
Voloshko Karina  (71)
Yen Alexander  (110)
Zhmailo Alexsandr  (41)
Zuev Michael  (18)

Total:(2657)Artworks by genres: (20)

Landscape (1130 )
Streetscape (162 )
Seascape (244 )
Abstraction (39 )
Animal (44 )
Still life (169 )
Still life(flowers) (308 )
Chapter (360 )
Portrait (96 )
Nude (74 )
Religion (2 )
Symbol (2 )
Folklore (12 )
Fantasy (1 )
History-painting (6 )


   
english ru

Main page / ainting / Animal / pictures by genreNews


 

March 24, 2018 12 - 4 PM presentation artworks by Oleksandr Gladkiy and Yulia Gladka

Place: Main Avenue Galleria, 57 Main Avenue Ocean Grove, NJ 07756

Art Kalina is proud to represent talented artists from East Europe. Bright fresh ideas, views, interpretations will present. 
Experience the lively, inspirational and exciting atmosphere of an presentation.

 
 

 

                                                                                                          Genres
Zuev Michael

Zuev Michael Quarrel
canvas / oil (23.6 inch 31.5 inch )
Ask price  Buy
Kovalenko Tatyana

Kovalenko Tatyana Strelka
canvas / oil (15.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Kristalenko Yuriy

Kristalenko Yuriy Freedom
paper / aniline (31.5 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
 
Andrievska Victoria

Andrievska Victoria Early in the morning
canvas / oil (13.8 inch 9.8 inch )
Ask price  Buy
Trufkin Anatoliy

Trufkin Anatoliy Breakfast with animals
canvas / oil (15.7 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
Trufkin Anatoliy

Trufkin Anatoliy Rooster
canvas / oil (15.7 inch 19.7 inch )
950 $  Buy
 
Kugai Tania

Kugai Tania Clown Fish
canvas / oil (15.7 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
Kugai Tania

Kugai Tania Sea Horse
canvas / oil (15.7 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
Dmitriev Alex

Dmitriev Alex Horse
canvas / oil (23.6 inch 28.3 inch )
Ask price  Buy
 
Baranenko Vitaly

Baranenko Vitaly Herd. Midday
canvas / oil (17.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Baranenko Vitaly

Baranenko Vitaly Autumn
canvas / oil (27.6 inch 37.4 inch )
Ask price  Buy
Berdnik Svetlana

Berdnik Svetlana Titmouse.motional conversation.
canvas / oil (11.8 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
 
Velilyayev Lenur

Velilyayev Lenur Fight for a bagel
canvas / oil (17.7 inch 35.4 inch )
Ask price  Buy
Segal Evgenie

Segal Evgenie Landscape with a horse
canvas / oil (35.4 inch 39.4 inch )
Ask price  Buy
Priemskaya Anastasiya

Priemskaya Anastasiya Cat in black
canvas / oil (15.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Order
 
Ruschak Michael

Ruschak Michael Wolf
canvas / oil (22.4 inch 16.1 inch )
Ask price  Buy
Ruschak Michael

Ruschak Michael The horse in the race
canvas / oil (22.8 inch 40.6 inch )
Ask price  Buy
Ruschak Michael

Ruschak Michael The cat in the style of pop art
canvas / oil (21.7 inch 16.1 inch )
Ask price  Buy
 
Ruschak Michael

Ruschak Michael Hunting tiger
canvas / oil (33.9 inch 22 inch )
Ask price  Buy
Ruschak Michael

Ruschak Michael Friendship
canvas / oil (22.8 inch 15.4 inch )
Ask price  Buy
Ruschak Michael

Ruschak Michael Horse
canvas / oil (22.4 inch 16.1 inch )
Ask price  Buy
 
Ruschak Michael

Ruschak Michael Cat
canvas / oil (15.7 inch 16.5 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia

Pastuhova Julia Kitty
canvas / oil (7.9 inch 11.8 inch )
Ask price  Buy
Davydova Elena

Davydova Elena Horse
canvas / oil (23.6 inch 31.5 inch )
Ask price  Buy
 
Davydova Elena

Davydova Elena Bears
canvas / oil (23.6 inch 31.5 inch )
Ask price  Buy
Davydova Elena

Davydova Elena Deer
canvas / oil (23.6 inch 31.5 inch )
Ask price  Buy
Davydova Elena

Davydova Elena Turtles
canvas / oil (19.7 inch 39.4 inch )
Ask price  Buy
 
Davydova Elena

Davydova Elena Lions
canvas / oil (23.6 inch 31.5 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya

Kachina Anastasiya Friends
canvas / oil (45.3 inch 35.4 inch )
Sold
Kachina Anastasiya

Kachina Anastasiya Flowers and Masya
canvas / oil (39.4 inch 33.5 inch )
Sold
 
Voloshko Karina

Voloshko Karina Sunday rest
canvas / oil (19.7 inch 43.3 inch )
Sold
Kovalenko Tatyana

Kovalenko Tatyana Rams
canvas / oil (11.8 inch 25.6 inch )
Sold
Kachina Anastasiya

Kachina Anastasiya Friends
canvas / oil (39.4 inch 35.4 inch )
Sold
 
Rak Oleg

Rak Oleg Wise cat
canvas / oil (11.8 inch 15.7 inch )
Sold
Lizogub Konstantin

Lizogub Konstantin Cat Anatoliy
canvas / oil (31.5 inch 35.4 inch )
Sold
Kriushin Alexander

Kriushin Alexander After work
canvas / oil (21.7 inch 27.6 inch )
Sold
 
Kriushin Alexander

Kriushin Alexander Near a stack
canvas / oil (29.5 inch 35.4 inch )
Sold
Baranenko Vitaly

Baranenko Vitaly The Thawing weather. Hens
canvas / oil (11.8 inch 15.7 inch )
Sold
Baranenko Vitaly

Baranenko Vitaly On an old stable
canvas / oil (17.7 inch 23.6 inch )
Sold
 
Baranenko Vitaly

Baranenko Vitaly On a goose current
canvas / oil (23.6 inch 31.5 inch )
Sold
Berdnik Svetlana

Berdnik Svetlana Starting jerk
canvas / oil (17.7 inch 19.7 inch )
Sold
Berdnik Svetlana

Berdnik Svetlana Dancer
canvas / oil (24.8 inch 15.7 inch )
Sold
 
Berdnik Svetlana

Berdnik Svetlana A quiet morning.rows
canvas / oil (15.7 inch 19.7 inch )
Sold
Chepeleva Maria

Chepeleva Maria Waiting for guests
canvas / oil (55.1 inch 39.4 inch )
Sold
 

Main page / ainting / Animal / pictures by genre