Art-Kalina: painting, picture gallery, Russian artists,Ukrainian artist, fine pictures, the Internet-shop of pictures,
     landscapes, portraits, Still-lifes, water colors, the fine arts, figures, a sculpture, sale of pictures to buy a picture.
  Gamaley Gregory. Bluebells in a basket
Gamaley Gregory. Bluebells in a basket
ART-Kalina
 Collections: (Total:1)

ainting (2649 )
Artists: (Total:82)

Alymov Serge  (10)
Alymova Natalia  (11)
Andrievska Victoria  (15)
Babak Vyacheslav  (117)
Baranenko Vitaly  (37)
Berdnik Svetlana  (10)
Bodrova Olga  (9)
Brusnitsyna Irina  (18)
Chaus Victoria  (9)
Chaus Dmitriy  (53)
Chaus Victor  (40)
Chepeleva Maria  (6)
Chernov Denis  (102)
Chursin Victor  (21)
Chursina Vera  (73)
Davydova Elena  (7)
Dmitriev Alex  (86)
Eshaliev Eldar  (39)
Gamaley Gregory  (33)
Ganotskiy Vasiliy  (50)
Gladka Julia  (6)
Gladkyy Alexander  (40)
Gnoyovy Sergey  (12)
Gorodnichiy Denis  (108)
Ivanchenko Natali  (8)
Ivanov Alexander  (36)
Ivanova Tanya  (27)
Kachina Anastasiya  (71)
Kalyujnaya Irina  (28)
Kalyujniy Dmitry  (32)
Khmel Alla  (32)
Khmel Galina  (4)
Klyagin Nikolay  (16)
Kobzar Tatiana  (47)
Kondratuk Seryoga  (8)
Korol Alexsandr  (108)
Kovalenko Tatyana  (34)
Kristalenko Yuriy  (26)
Kriushin Alexander  (64)
Kshanovskaya-Orlova Anna  (40)
Kugai Tania  (27)
Lesnichaya Elena  (20)
Lizogub Konstantin  (52)
Lobanova Tatiana  (11)
Luzik Victor  (19)
Maklok Victor  (22)
Mescheryakov Nikolay  (16)
Mihailov Aleksiy  (79)
Molodykh Konstantin  (20)
Morozov Sergey  (6)
Nepomnyachay Olga  (5)
Nepomnyachiy Vladimir  (15)
Ochenash Inna  (4)
Olempiuk-Vinnikova Valentina  (32)
Panov Vyacheslav  (38)
Pastuhova Julia  (55)
Petruhin Aleksey  (44)
Ponomarenko Marina  (16)
Priemskaya Anastasiya  (30)
Rak Oleg  (36)
Rogovoy Artem  (8)
Ruschak Michael  (14)
Safonov Igor Jr  (16)
Samoylova Elena  (7)
Segal Evgenie  (29)
Shandor Alexander  (18)
Shapoval Yuri  (12)
Shevchenko Dmitriy  (15)
Shtanko Andrey  (36)
Shumskiy Andrew  (3)
Sobel Janet  (1)
Starikov Victor  (34)
Tretyakova Nataliya  (26)
Trufkin Anatoliy  (33)
Tuzhikof Igor  (47)
Tyunkin Alexandr  (12)
Velilyayev Lenur  (41)
Vinnik Alexsandr  (25)
Voloshko Karina  (71)
Yen Alexander  (110)
Zhmailo Alexsandr  (41)
Zuev Michael  (18)

Total:(2657)Artworks by genres: (20)

Landscape (1130 )
Streetscape (162 )
Seascape (244 )
Abstraction (39 )
Animal (44 )
Still life (169 )
Still life(flowers) (308 )
Chapter (360 )
Portrait (96 )
Nude (74 )
Religion (2 )
Symbol (2 )
Folklore (12 )
Fantasy (1 )
History-painting (6 )


   
english ru

Main page / ainting / Nude / pictures by genreNews


 

March 24, 2018 12 - 4 PM presentation artworks by Oleksandr Gladkiy and Yulia Gladka

Place: Main Avenue Galleria, 57 Main Avenue Ocean Grove, NJ 07756

Art Kalina is proud to represent talented artists from East Europe. Bright fresh ideas, views, interpretations will present. 
Experience the lively, inspirational and exciting atmosphere of an presentation.

 
 

 

                                                                                                          Genres
Chernov Denis

Chernov Denis Tree of Life
canvas / oil (20.1 inch 24 inch )
Ask price  Order
Kalyujnaya Irina

Kalyujnaya Irina Eve
canvas / oil (19.7 inch 43.3 inch )
Ask price  Buy
Kalyujnaya Irina

Kalyujnaya Irina Morning
canvas / oil (28.3 inch 35.8 inch )
Ask price  Buy
 
Kalyujnaya Irina

Kalyujnaya Irina Cherry
canvas / oil (19.7 inch 43.3 inch )
Ask price  Buy
Kristalenko Yuriy

Kristalenko Yuriy Liza at a mirror
paper / oil (21.7 inch 30.7 inch )
Ask price  Buy
Chernov Denis

Chernov Denis Russian bath III
canvas / oil (31.5 inch 31.5 inch )
Ask price  Order
 
Chernov Denis

Chernov Denis In the reeds
canvas / oil (39.4 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Ivanova Tanya

Ivanova Tanya Candle burning
canvas / oil (27.6 inch 39.4 inch )
Ask price  Buy
Ivanova Tanya

Ivanova Tanya The abandoned
canvas / oil (31.5 inch 35.4 inch )
Ask price  Buy
 
Ivanova Tanya

Ivanova Tanya The golden
canvas / oil (33.5 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Trufkin Anatoliy

Trufkin Anatoliy She
canvas / oil (27.6 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
Trufkin Anatoliy

Trufkin Anatoliy Touch of a body
canvas / oil (19.7 inch 39.4 inch )
Ask price  Buy
 
Trufkin Anatoliy

Trufkin Anatoliy Body forms
canvas / oil (23.6 inch 47.2 inch )
Ask price  Buy
Trufkin Anatoliy

Trufkin Anatoliy Nude
canvas / oil (25.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Chernov Denis

Chernov Denis Biblical Horror
canvas / oil (31.5 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
 
Chernov Denis

Chernov Denis Spring on the stone coast
canvas / oil (31.5 inch 39.4 inch )
Ask price  Order
Andrievska Victoria

Andrievska Victoria In the hot wood
canvas / oil (34.6 inch 28.3 inch )
Ask price  Buy
Shevchenko Dmitriy

Shevchenko Dmitriy Model.
canvas / oil (51.2 inch 35.4 inch )
Ask price  Order
 
Shevchenko Dmitriy

Shevchenko Dmitriy Bare
canvas / oil (31.5 inch 47.2 inch )
Ask price  Order
Shevchenko Dmitriy

Shevchenko Dmitriy Bends in sleep
canvas / oil (47.2 inch 31.5 inch )
Ask price  Buy
Shevchenko Dmitriy

Shevchenko Dmitriy Near a masculine torso
canvas / oil (39.4 inch 49.2 inch )
Ask price  Buy
 
Bodrova Olga

Bodrova Olga Parisian
canvas / oil (29.5 inch 70.9 inch )
Ask price  Buy
Bodrova Olga

Bodrova Olga Nude
canvas / oil (55.1 inch 35.4 inch )
Ask price  Buy
Kugai Tania

Kugai Tania Amusement With The Sea Monsters
canvas / oil (29.5 inch 21.7 inch )
Ask price  Buy
 
Kugai Tania

Kugai Tania Nude With Sunflowers
canvas / oil (21.7 inch 21.7 inch )
Ask price  Buy
Ivanov Alexander

Ivanov Alexander On edge of passions
canvas / oil (31.5 inch 39.4 inch )
Ask price  Buy
Ivanov Alexander

Ivanov Alexander Striptease 1
canvas / aniline (31.5 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
 
Ivanov Alexander

Ivanov Alexander Striptease 2
canvas / aniline (31.5 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Ivanov Alexander

Ivanov Alexander East wind
canvas / oil (31.5 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Chernov Denis

Chernov Denis Blue pattern
canvas / oil (31.5 inch 39.4 inch )
Ask price  Buy
 
Chernov Denis

Chernov Denis Soul of a pine
canvas / oil (25.2 inch 33.5 inch )
Ask price  Buy
Maklok Victor

Maklok Victor The Ukrainian night
canvas / oil (23.2 inch 31.1 inch )
Ask price  Order
Maklok Victor

Maklok Victor Jellyfish
canvas / oil (25.6 inch 33.5 inch )
Ask price  Order
 
Chernov Denis

Chernov Denis The girl in the sand
canvas / oil (39.4 inch 31.5 inch )
Ask price  Order
Pastuhova Julia

Pastuhova Julia Bath
canvas / oil (27.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Sobel Janet

Sobel Janet Nude
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Order
 
Chaus Dmitriy

Chaus Dmitriy Winter
canvas / oil (31.5 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Chaus Dmitriy

Chaus Dmitriy Morning
canvas / oil (35.4 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Chaus Dmitriy

Chaus Dmitriy She
canvas / oil (31.5 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
 
Chernov Denis

Chernov Denis Summer Beauty
canvas / oil (27.6 inch 9.8 inch )
Sold
Chernov Denis

Chernov Denis Sun Air
canvas / oil (35.8 inch 24 inch )
Sold
Chernov Denis

Chernov Denis South Summer
canvas / oil (31.1 inch 23.2 inch )
Sold
 
Chernov Denis

Chernov Denis Morning
canvas / oil (40.2 inch 29.9 inch )
Sold
Chernov Denis

Chernov Denis Susana
canvas / oil (35.8 inch 24 inch )
Sold
Chernov Denis

Chernov Denis Nude
canvas / oil (24 inch 20.1 inch )
Sold
 
Chernov Denis

Chernov Denis Sauna
canvas / oil (20.1 inch 24 inch )
Sold
Chernov Denis

Chernov Denis Russian Bath II
canvas / oil (39.4 inch 19.7 inch )
Sold
Chernov Denis

Chernov Denis Cold stream
canvas / oil (39.4 inch 19.7 inch )
Sold
 
Chernov Denis

Chernov Denis Sun Veil
canvas / oil (24 inch 20.1 inch )
Sold
Chernov Denis

Chernov Denis Yellow-Orange Explosion
canvas / oil (27.6 inch 18.5 inch )
Sold
Chernov Denis

Chernov Denis Sun Sea
canvas / oil (20.1 inch 24 inch )
Sold
 
Chernov Denis

Chernov Denis On the Shore of the Black Sea
canvas / oil (24 inch 35.8 inch )
Sold
Chernov Denis

Chernov Denis Morning mountain spaces
canvas / oil (43.3 inch 21.7 inch )
Sold
Chernov Denis

Chernov Denis Crimean fever
canvas / oil (39.4 inch 31.5 inch )
Sold
 
Chernov Denis

Chernov Denis Harvest
canvas / oil (39.4 inch 31.5 inch )
Sold
Chernov Denis

Chernov Denis The Keepers of the Golden Fleece
canvas / oil (20.1 inch 24 inch )
Sold
Chernov Denis

Chernov Denis Sirens Island
canvas / oil (24 inch 20.1 inch )
Sold
 
Chaus Victor

Chaus Victor Lesson of painting
canvas / oil (31.5 inch 39.4 inch )
Not for sale
Chaus Victor

Chaus Victor Sun dance
canvas / oil (39.4 inch 31.5 inch )
Not for sale
Kalyujniy Dmitry

Kalyujniy Dmitry Nymph
canvas / oil (23.6 inch 35.4 inch )
Sold
 
Eshaliev Eldar

Eshaliev Eldar Morning sleep
canvas / oil (24 inch 35.8 inch )
Sold
Eshaliev Eldar

Eshaliev Eldar In the rays of a sun
canvas / oil (24 inch 35.8 inch )
Sold
Eshaliev Eldar

Eshaliev Eldar On white
canvas / oil (29.9 inch 40.2 inch )
Sold
 
Kalyujniy Dmitry

Kalyujniy Dmitry Game with a umbrella
canvas / oil (27.6 inch 35.4 inch )
Sold
Kalyujniy Dmitry

Kalyujniy Dmitry Before a dream
canvas / oil (23.6 inch 35.4 inch )
Sold
Ivanov Alexander

Ivanov Alexander Striptease 2
canvas / aniline (31.5 inch 23.6 inch )
Sold
 
Ivanov Alexander

Ivanov Alexander Bath
canvas / oil (43.3 inch 35.4 inch )
Sold
Ivanov Alexander

Ivanov Alexander Lily
canvas / oil (23.6 inch 15.7 inch )
Sold
Chaus Victor

Chaus Victor On stones
canvas / oil (39.4 inch 31.5 inch )
Sold
 
Chernov Denis

Chernov Denis Slippery Stones
canvas / oil (43.3 inch 21.7 inch )
Sold
Chernov Denis

Chernov Denis Nude morning
canvas / oil (31.5 inch 31.5 inch )
Sold
Chernov Denis

Chernov Denis Girl and cloud
canvas / oil (31.5 inch 31.5 inch )
Sold
 
Chernov Denis

Chernov Denis After the steam room but in the snow
canvas / oil (39.4 inch 31.5 inch )
Sold
Lizogub Konstantin

Lizogub Konstantin Dress
canvas / oil (46.5 inch 35.8 inch )
Sold
 

Main page / ainting / Nude / pictures by genre