Art-Kalina: painting, picture gallery, Russian artists,Ukrainian artist, fine pictures, the Internet-shop of pictures,
     landscapes, portraits, Still-lifes, water colors, the fine arts, figures, a sculpture, sale of pictures to buy a picture.
  Gorodnichiy Denis. Evening on a lake
Gorodnichiy Denis. Evening on a lake
ART-Kalina
 Collections: (Total:1)

Рainting (2649 )
Artists: (Total:82)

Alymov Serge  (10)
Alymova Natalia  (11)
Andrievska Victoria  (15)
Babak Vyacheslav  (117)
Baranenko Vitaly  (37)
Berdnik Svetlana  (10)
Bodrova Olga  (9)
Brusnitsyna Irina  (18)
Chaus Victoria  (9)
Chaus Dmitriy  (53)
Chaus Victor  (40)
Chepeleva Maria  (6)
Chernov Denis  (102)
Chursin Victor  (21)
Chursina Vera  (73)
Davydova Elena  (7)
Dmitriev Alex  (86)
Eshaliev Eldar  (39)
Gamaley Gregory  (33)
Ganotskiy Vasiliy  (50)
Gladka Julia  (6)
Gladkyy Alexander  (40)
Gnoyovy Sergey  (12)
Gorodnichiy Denis  (108)
Ivanchenko Natali  (8)
Ivanov Alexander  (36)
Ivanova Tanya  (27)
Kachina Anastasiya  (71)
Kalyujnaya Irina  (28)
Kalyujniy Dmitry  (32)
Khmel Alla  (32)
Khmel Galina  (4)
Klyagin Nikolay  (16)
Kobzar Tatiana  (47)
Kondratuk Seryoga  (8)
Korol Alexsandr  (108)
Kovalenko Tatyana  (34)
Kristalenko Yuriy  (26)
Kriushin Alexander  (64)
Kshanovskaya-Orlova Anna  (40)
Kugai Tania  (27)
Lesnichaya Elena  (20)
Lizogub Konstantin  (52)
Lobanova Tatiana  (11)
Luzik Victor  (19)
Maklok Victor  (22)
Mescheryakov Nikolay  (16)
Mihailov Aleksiy  (79)
Molodykh Konstantin  (20)
Morozov Sergey  (6)
Nepomnyachay Olga  (5)
Nepomnyachiy Vladimir  (15)
Ochenash Inna  (4)
Olempiuk-Vinnikova Valentina  (32)
Panov Vyacheslav  (38)
Pastuhova Julia  (55)
Petruhin Aleksey  (44)
Ponomarenko Marina  (16)
Priemskaya Anastasiya  (30)
Rak Oleg  (36)
Rogovoy Artem  (8)
Ruschak Michael  (14)
Safonov Igor Jr  (16)
Samoylova Elena  (7)
Segal Evgenie  (29)
Shandor Alexander  (18)
Shapoval Yuri  (12)
Shevchenko Dmitriy  (15)
Shtanko Andrey  (36)
Shumskiy Andrew  (3)
Sobel Janet  (1)
Starikov Victor  (34)
Tretyakova Nataliya  (26)
Trufkin Anatoliy  (33)
Tuzhikof Igor  (47)
Tyunkin Alexandr  (12)
Velilyayev Lenur  (41)
Vinnik Alexsandr  (25)
Voloshko Karina  (71)
Yen Alexander  (110)
Zhmailo Alexsandr  (41)
Zuev Michael  (18)

Total:(2657)Artworks by genres: (20)

Landscape (1130 )
Streetscape (162 )
Seascape (244 )
Abstraction (39 )
Animal (44 )
Still life (169 )
Still life(flowers) (308 )
Chapter (360 )
Portrait (96 )
Nude (74 )
Religion (2 )
Symbol (2 )
Folklore (12 )
Fantasy (1 )
History-painting (6 )


   
english ru

Main page / Kovalenko Tatyana / picturesNews


 

March 24, 2018 12 - 4 PM presentation artworks by Oleksandr Gladkiy and Yulia Gladka

Place: Main Avenue Galleria, 57 Main Avenue Ocean Grove, NJ 07756

Art Kalina is proud to represent talented artists from East Europe. Bright fresh ideas, views, interpretations will present. 
Experience the lively, inspirational and exciting atmosphere of an presentation.

 
 

 

                                                                                                          Kovalenko Tatyana Strelka
canvas / oil (15.7 inch х 23.6 inch )
Ask price  Buy
Kovalenko Tatyana Christmas
canvas / oil (29.5 inch х 27.6 inch )
Ask price  Buy
Kovalenko Tatyana Pussy-willows
canvas / oil (29.5 inch х 19.7 inch )
Ask price  Buy
Kovalenko Tatyana

 
Kovalenko Tatyana After a window
canvas / oil (19.7 inch х 15.7 inch )
Ask price  Buy
Kovalenko Tatyana In the north
canvas / oil (19.7 inch х 29.5 inch )
Ask price  Buy
Kovalenko Tatyana Home
canvas / oil (31.5 inch х 19.7 inch )
Ask price  Buy
Kovalenko Tatyana

 
Kovalenko Tatyana Pineapple and champagne
canvas / oil (31.5 inch х 27.6 inch )
Ask price  Buy
Kovalenko Tatyana Still life with fish
canvas / oil (23.6 inch х 31.5 inch )
Ask price  Buy
Kovalenko Tatyana Comfortable corner
canvas / oil (31.5 inch х 39.4 inch )
Ask price  Buy
Kovalenko Tatyana

 
Kovalenko Tatyana Motion it is life
canvas / oil (39.4 inch х 31.5 inch )
Ask price  Buy
Kovalenko Tatyana After my window
canvas / oil (19.7 inch х 27.6 inch )
Sold
Kovalenko Tatyana Rams
canvas / oil (11.8 inch х 25.6 inch )
Sold
Kovalenko Tatyana

 
Kovalenko Tatyana After a window there is a rain
canvas / oil (29.5 inch х 27.6 inch )
Sold
Kovalenko Tatyana Appointment
canvas / oil (25.6 inch х 23.6 inch )
Sold
Kovalenko Tatyana Blossoming cherry
canvas / oil (13.8 inch х 23.6 inch )
Sold
Kovalenko Tatyana

 
Kovalenko Tatyana Sea
canvas / oil (31.5 inch х 31.5 inch )
Sold
Kovalenko Tatyana To tea
canvas / oil (31.5 inch х 39.4 inch )
Sold
Kovalenko Tatyana Old village
canvas / oil (23.6 inch х 23.6 inch )
Sold
Kovalenko Tatyana

 
Kovalenko Tatyana Last snow
canvas / oil (33.5 inch х 25.6 inch )
Sold
Kovalenko Tatyana Leave boat
canvas / oil (19.7 inch х 25.6 inch )
Sold
Kovalenko Tatyana First flowers
canvas / oil (19.7 inch х 23.6 inch )
Sold
Kovalenko Tatyana

 
Kovalenko Tatyana Game
canvas / oil (23.6 inch х 11.8 inch )
Sold
Kovalenko Tatyana In winter
canvas / oil (15.7 inch х 15.7 inch )
Sold
Kovalenko Tatyana Stages
canvas / oil (21.7 inch х 11.8 inch )
Sold
Kovalenko Tatyana

 
Kovalenko Tatyana Plenty of apples
canvas / oil (15.7 inch х 19.7 inch )
Sold
Kovalenko Tatyana In a temple
canvas / oil (19.7 inch х 27.6 inch )
Sold
Kovalenko Tatyana Voloshinskie of place
canvas / oil (15.7 inch х 15.7 inch )
Sold
Kovalenko Tatyana

 
Kovalenko Tatyana In search of truth
canvas / oil (35.4 inch х 35.4 inch )
Sold
Kovalenko Tatyana Flowering almond
canvas / oil (17.7 inch х 25.6 inch )
Sold
Kovalenko Tatyana Fishing still life
canvas / oil (31.5 inch х 39.4 inch )
Sold
Kovalenko Tatyana

 
Kovalenko Tatyana East still life
canvas / oil (27.6 inch х 19.7 inch )
Sold
Kovalenko Tatyana East is business thin
canvas / oil (19.7 inch х 23.6 inch )
Sold
Kovalenko Tatyana Still life is in purple tones
canvas / oil (31.5 inch х 31.5 inch )
Sold
Kovalenko Tatyana

 
Kovalenko Tatyana At the north seaside
canvas / oil (25.6 inch х 21.7 inch )
Sold
  

Main page / Kovalenko Tatyana / pictures