Art-Kalina: painting, picture gallery, Russian artists,Ukrainian artist, fine pictures, the Internet-shop of pictures,
     landscapes, portraits, Still-lifes, water colors, the fine arts, figures, a sculpture, sale of pictures to buy a picture.
  Voloshko Karina. Honey on Podolsk Tovtrakh
Voloshko Karina. Honey on Podolsk Tovtrakh
ART-Kalina
 Collections: (Total:1)

ainting (2649 )
Artists: (Total:82)

Alymov Serge  (10)
Alymova Natalia  (11)
Andrievska Victoria  (15)
Babak Vyacheslav  (117)
Baranenko Vitaly  (37)
Berdnik Svetlana  (10)
Bodrova Olga  (9)
Brusnitsyna Irina  (18)
Chaus Victoria  (9)
Chaus Dmitriy  (53)
Chaus Victor  (40)
Chepeleva Maria  (6)
Chernov Denis  (102)
Chursin Victor  (21)
Chursina Vera  (73)
Davydova Elena  (7)
Dmitriev Alex  (86)
Eshaliev Eldar  (39)
Gamaley Gregory  (33)
Ganotskiy Vasiliy  (50)
Gladka Julia  (6)
Gladkyy Alexander  (40)
Gnoyovy Sergey  (12)
Gorodnichiy Denis  (108)
Ivanchenko Natali  (8)
Ivanov Alexander  (36)
Ivanova Tanya  (27)
Kachina Anastasiya  (71)
Kalyujnaya Irina  (28)
Kalyujniy Dmitry  (32)
Khmel Alla  (32)
Khmel Galina  (4)
Klyagin Nikolay  (16)
Kobzar Tatiana  (47)
Kondratuk Seryoga  (8)
Korol Alexsandr  (108)
Kovalenko Tatyana  (34)
Kristalenko Yuriy  (26)
Kriushin Alexander  (64)
Kshanovskaya-Orlova Anna  (40)
Kugai Tania  (27)
Lesnichaya Elena  (20)
Lizogub Konstantin  (52)
Lobanova Tatiana  (11)
Luzik Victor  (19)
Maklok Victor  (22)
Mescheryakov Nikolay  (16)
Mihailov Aleksiy  (79)
Molodykh Konstantin  (20)
Morozov Sergey  (6)
Nepomnyachay Olga  (5)
Nepomnyachiy Vladimir  (15)
Ochenash Inna  (4)
Olempiuk-Vinnikova Valentina  (32)
Panov Vyacheslav  (38)
Pastuhova Julia  (55)
Petruhin Aleksey  (44)
Ponomarenko Marina  (16)
Priemskaya Anastasiya  (30)
Rak Oleg  (36)
Rogovoy Artem  (8)
Ruschak Michael  (14)
Safonov Igor Jr  (16)
Samoylova Elena  (7)
Segal Evgenie  (29)
Shandor Alexander  (18)
Shapoval Yuri  (12)
Shevchenko Dmitriy  (15)
Shtanko Andrey  (36)
Shumskiy Andrew  (3)
Sobel Janet  (1)
Starikov Victor  (34)
Tretyakova Nataliya  (26)
Trufkin Anatoliy  (33)
Tuzhikof Igor  (47)
Tyunkin Alexandr  (12)
Velilyayev Lenur  (41)
Vinnik Alexsandr  (25)
Voloshko Karina  (71)
Yen Alexander  (110)
Zhmailo Alexsandr  (41)
Zuev Michael  (18)

Total:(2657)Artworks by genres: (20)

Landscape (1130 )
Streetscape (162 )
Seascape (244 )
Abstraction (39 )
Animal (44 )
Still life (169 )
Still life(flowers) (308 )
Chapter (360 )
Portrait (96 )
Nude (74 )
Religion (2 )
Symbol (2 )
Folklore (12 )
Fantasy (1 )
History-painting (6 )


   
english ru

Main page / Pastuhova Julia / picturesNews


 

March 24, 2018 12 - 4 PM presentation artworks by Oleksandr Gladkiy and Yulia Gladka

Place: Main Avenue Galleria, 57 Main Avenue Ocean Grove, NJ 07756

Art Kalina is proud to represent talented artists from East Europe. Bright fresh ideas, views, interpretations will present. 
Experience the lively, inspirational and exciting atmosphere of an presentation.

 
 

 

                                                                                                          Pastuhova Julia Lace
canvas / oil (19.7 inch 35.4 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia The bee-keeper
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia Explosion
canvas / oil (19.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia

 
Pastuhova Julia Summer
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia Water-melon
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia Vine
canvas / oil (15.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia

 
Pastuhova Julia The winter
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia Lilies
canvas / oil (11.8 inch 21.7 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia Birch
canvas / oil (27.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia

 
Pastuhova Julia River
canvas / oil (21.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia Paints of summer
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia Morning
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia

 
Pastuhova Julia Gifts of autumn
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia Early spring
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia Flowers
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia

 
Pastuhova Julia Wheat field
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia Edge sat down
canvas / oil (15.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia In summer on a summer residence
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia

 
Pastuhova Julia Etude 1
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia Etude 2
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia Road
canvas / oil (27.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia

 
Pastuhova Julia Canicular day
canvas / oil (15.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia Spring brook
canvas / oil (23.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia Hot day
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia

 
Pastuhova Julia Bridge
canvas / oil (21.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia First snow
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia Canicular day
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia

 
Pastuhova Julia Monetary tree
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia Heat of summer
canvas / oil (19.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia Thistle
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia

 
Pastuhova Julia Flowering glade
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia Dark blue water
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia Piece of a sun
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia

 
Pastuhova Julia Winter day
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia Multi-colored winter
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia Sun cottage
cardboard / oil (21.3 inch 16.9 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia

 
Pastuhova Julia Gloomily
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia Ukrainian
canvas / oil (31.5 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia Fisherman
canvas / oil (27.6 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia

 
Pastuhova Julia Sunflowers on a farmstead
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia Summer mood
cardboard / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia Water-melons
canvas / oil (19.7 inch 31.5 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia

 
Pastuhova Julia Portrait of the girl
cardboard / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia Rest
canvas / oil (27.6 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia Phloxes
canvas / oil (19.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia

 
Pastuhova Julia Green apples
canvas / oil (29.5 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia Birch
canvas / oil (0 inch 0 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia Pines
canvas / oil (27.6 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia

 
Pastuhova Julia Bath
canvas / oil (27.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia Bouquet
canvas / oil (0 inch 0 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia Dry flowers
canvas / oil (0 inch 0 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia

 
Pastuhova Julia In the Carpathians
canvas / oil (19.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia Kitty
canvas / oil (7.9 inch 11.8 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia Phlox
canvas / oil (13.8 inch 21.7 inch )
Ask price  Buy
Pastuhova Julia

 
Pastuhova Julia Debiteuses
canvas / oil (15.7 inch 19.7 inch )
Sold
  

Main page / Pastuhova Julia / pictures