Art-Kalina: painting, picture gallery, Russian artists,Ukrainian artist, fine pictures, the Internet-shop of pictures,
     landscapes, portraits, Still-lifes, water colors, the fine arts, figures, a sculpture, sale of pictures to buy a picture.
  Yen Alexander . In workshop
Yen Alexander . In workshop
ART-Kalina
 Collections: (Total:1)

ainting (2649 )
Artists: (Total:82)

Alymov Serge  (10)
Alymova Natalia  (11)
Andrievska Victoria  (15)
Babak Vyacheslav  (117)
Baranenko Vitaly  (37)
Berdnik Svetlana  (10)
Bodrova Olga  (9)
Brusnitsyna Irina  (18)
Chaus Victoria  (9)
Chaus Dmitriy  (53)
Chaus Victor  (40)
Chepeleva Maria  (6)
Chernov Denis  (102)
Chursin Victor  (21)
Chursina Vera  (73)
Davydova Elena  (7)
Dmitriev Alex  (86)
Eshaliev Eldar  (39)
Gamaley Gregory  (33)
Ganotskiy Vasiliy  (50)
Gladka Julia  (6)
Gladkyy Alexander  (40)
Gnoyovy Sergey  (12)
Gorodnichiy Denis  (108)
Ivanchenko Natali  (8)
Ivanov Alexander  (36)
Ivanova Tanya  (27)
Kachina Anastasiya  (71)
Kalyujnaya Irina  (28)
Kalyujniy Dmitry  (32)
Khmel Alla  (32)
Khmel Galina  (4)
Klyagin Nikolay  (16)
Kobzar Tatiana  (47)
Kondratuk Seryoga  (8)
Korol Alexsandr  (108)
Kovalenko Tatyana  (34)
Kristalenko Yuriy  (26)
Kriushin Alexander  (64)
Kshanovskaya-Orlova Anna  (40)
Kugai Tania  (27)
Lesnichaya Elena  (20)
Lizogub Konstantin  (52)
Lobanova Tatiana  (11)
Luzik Victor  (19)
Maklok Victor  (22)
Mescheryakov Nikolay  (16)
Mihailov Aleksiy  (79)
Molodykh Konstantin  (20)
Morozov Sergey  (6)
Nepomnyachay Olga  (5)
Nepomnyachiy Vladimir  (15)
Ochenash Inna  (4)
Olempiuk-Vinnikova Valentina  (32)
Panov Vyacheslav  (38)
Pastuhova Julia  (55)
Petruhin Aleksey  (44)
Ponomarenko Marina  (16)
Priemskaya Anastasiya  (30)
Rak Oleg  (36)
Rogovoy Artem  (8)
Ruschak Michael  (14)
Safonov Igor Jr  (16)
Samoylova Elena  (7)
Segal Evgenie  (29)
Shandor Alexander  (18)
Shapoval Yuri  (12)
Shevchenko Dmitriy  (15)
Shtanko Andrey  (36)
Shumskiy Andrew  (3)
Sobel Janet  (1)
Starikov Victor  (34)
Tretyakova Nataliya  (26)
Trufkin Anatoliy  (33)
Tuzhikof Igor  (47)
Tyunkin Alexandr  (12)
Velilyayev Lenur  (41)
Vinnik Alexsandr  (25)
Voloshko Karina  (71)
Yen Alexander  (110)
Zhmailo Alexsandr  (41)
Zuev Michael  (18)

Total:(2657)Artworks by genres: (20)

Landscape (1130 )
Streetscape (162 )
Seascape (244 )
Abstraction (39 )
Animal (44 )
Still life (169 )
Still life(flowers) (308 )
Chapter (360 )
Portrait (96 )
Nude (74 )
Religion (2 )
Symbol (2 )
Folklore (12 )
Fantasy (1 )
History-painting (6 )


   
english ru

Main page / Kachina Anastasiya / picturesNews


 

March 24, 2018 12 - 4 PM presentation artworks by Oleksandr Gladkiy and Yulia Gladka

Place: Main Avenue Galleria, 57 Main Avenue Ocean Grove, NJ 07756

Art Kalina is proud to represent talented artists from East Europe. Bright fresh ideas, views, interpretations will present. 
Experience the lively, inspirational and exciting atmosphere of an presentation.

 
 

 

                                                                                                          Kachina Anastasiya Ukrainian women
canvas / oil (55.1 inch 47.2 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya Autumn inspiration
canvas / oil (25.6 inch 21.7 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya Camomiles and pike
canvas / oil (39.4 inch 35.4 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya

 
Kachina Anastasiya Sunflowers
canvas / oil (18.5 inch 26.8 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya Spring is coming
canvas / oil (23.6 inch 31.5 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya On a kitchen garden
canvas / oil (19.7 inch 24.8 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya

 
Kachina Anastasiya Green Valley
canvas / oil (23.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya Lviv
canvas / oil (25.6 inch 29.1 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya Yellow Sea
canvas / oil (23.6 inch 31.5 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya

 
Kachina Anastasiya Muse
canvas / oil (39.4 inch 33.5 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya Kotorskiy inundating. Montenegro.
canvas / oil (19.7 inch 29.5 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya The country
canvas / oil (25.6 inch 33.5 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya

 
Kachina Anastasiya Autumn breath
canvas / oil (27.6 inch 35.4 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya Hay
canvas / oil (17.7 inch 29.5 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya Pond
canvas / oil (23.6 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya

 
Kachina Anastasiya In mountains
canvas / oil (15.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya Mountains
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya Kotor
canvas / oil (13.8 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya

 
Kachina Anastasiya Before a rain
canvas / oil (11.8 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya Red bush
canvas / oil (15.7 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya Evening roses
canvas / oil (27.6 inch 19.7 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya

 
Kachina Anastasiya Yachts
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya Water-lilys
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya Sunken boat
canvas / oil (23.6 inch 31.5 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya

 
Kachina Anastasiya Old gate in a fence
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya Fishing bridge
canvas / oil (27.6 inch 15.7 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya Bridge before a rain
canvas / oil (25.6 inch 13.8 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya

 
Kachina Anastasiya Frightened on a vegetable garden
canvas / oil (13.8 inch 17.7 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya Evening water-lilys
canvas / oil (13.8 inch 17.7 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya Boat
canvas / oil (13.8 inch 17.7 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya

 
Kachina Anastasiya Old well
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya On sunflowers
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya Repinskie gave. Kochetok.
canvas / oil (23.6 inch 31.5 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya

 
Kachina Anastasiya Brook
canvas / oil (35.4 inch 37.4 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya Sun expression
canvas / oil (15.7 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya Lunar and fire
canvas / oil (11.8 inch 17.7 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya

 
Kachina Anastasiya Sunset and tree
canvas / oil (11.8 inch 17.7 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya Falling in love under a tree
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya Weeds
canvas / oil (39.4 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya

 
Kachina Anastasiya Evening
canvas / oil (27.6 inch 27.6 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya Severskiy Donec
canvas / oil (19.7 inch 35.4 inch )
Ask price  Buy
Kachina Anastasiya Friends
canvas / oil (45.3 inch 35.4 inch )
Sold
Kachina Anastasiya

 
Kachina Anastasiya Phloxes. Etude
canvas / oil (19.7 inch 23.6 inch )
Sold
Kachina Anastasiya Weir
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
Kachina Anastasiya Gogol on the walk
canvas / oil (35.4 inch 45.3 inch )
Sold
Kachina Anastasiya

 
Kachina Anastasiya Lilac
canvas / oil (45.3 inch 35.4 inch )
Sold
Kachina Anastasiya Birches
canvas / oil (27.6 inch 31.5 inch )
Sold
Kachina Anastasiya Evening
canvas / oil (25.6 inch 27.6 inch )
Sold
Kachina Anastasiya

 
Kachina Anastasiya Sunny flowers
canvas / oil (35.4 inch 33.5 inch )
Sold
Kachina Anastasiya River bank
cardboard / oil (31.5 inch 23.6 inch )
Sold
Kachina Anastasiya Kochetok
canvas / oil (18.1 inch 23.6 inch )
Sold
Kachina Anastasiya

 
Kachina Anastasiya Girl with a rosary
canvas / oil (39.4 inch 31.5 inch )
Sold
Kachina Anastasiya Flowers and Masya
canvas / oil (39.4 inch 33.5 inch )
Sold
Kachina Anastasiya A sweet sun
cardboard / oil (39.4 inch 35.4 inch )
Sold
Kachina Anastasiya

 
Kachina Anastasiya The fortuneteller
canvas / oil (39.4 inch 31.5 inch )
Sold
Kachina Anastasiya On fishing
canvas / oil (19.7 inch 19.7 inch )
Sold
Kachina Anastasiya Lilac bush
canvas / oil (11.4 inch 16.1 inch )
Sold
Kachina Anastasiya

 
Kachina Anastasiya
canvas / oil (23.6 inch 19.7 inch )
Sold
Kachina Anastasiya Stones in Budve
canvas / oil (13.8 inch 19.7 inch )
Sold
Kachina Anastasiya Yacht
canvas / oil (19.7 inch 15.7 inch )
Sold
Kachina Anastasiya

 
Kachina Anastasiya Sunny flowers
canvas / oil (35.4 inch 33.5 inch )
Sold
Kachina Anastasiya Pomegranate
canvas / oil (35.4 inch 33.5 inch )
Sold
Kachina Anastasiya Persimmon
canvas / oil (39.4 inch 37.4 inch )
Sold
Kachina Anastasiya

 
Kachina Anastasiya Lilac
canvas / oil (39.4 inch 35.4 inch )
Sold
Kachina Anastasiya Funny flowers
canvas / oil (35.4 inch 31.5 inch )
Sold
Kachina Anastasiya Friends
canvas / oil (39.4 inch 35.4 inch )
Sold
Kachina Anastasiya

 
Kachina Anastasiya Monastery
canvas / oil (39.4 inch 36.6 inch )
Sold
Kachina Anastasiya Lily
canvas / oil (17.7 inch 17.7 inch )
Sold
Kachina Anastasiya Sweet strawberry
canvas / oil (23.6 inch 27.6 inch )
Sold
Kachina Anastasiya

 
Kachina Anastasiya Sun muse
canvas / oil (23.6 inch 35.4 inch )
Sold
Kachina Anastasiya Farmstead I. E. Repina
canvas / oil (27.6 inch 27.6 inch )
Sold
 

Main page / Kachina Anastasiya / pictures