Art-Kalina: painting, picture gallery, Russian artists,Ukrainian artist, fine pictures, the Internet-shop of pictures,
     landscapes, portraits, Still-lifes, water colors, the fine arts, figures, a sculpture, sale of pictures to buy a picture.
  Olempiuk-Vinnikova Valentina. Rest on the Flight into Egypt
Olempiuk-Vinnikova Valentina. Rest on the Flight into Egypt
ART-Kalina
 Collections: (Total:1)

Рainting (2649 )
Artists: (Total:82)

Alymov Serge  (10)
Alymova Natalia  (11)
Andrievska Victoria  (15)
Babak Vyacheslav  (117)
Baranenko Vitaly  (37)
Berdnik Svetlana  (10)
Bodrova Olga  (9)
Brusnitsyna Irina  (18)
Chaus Victoria  (9)
Chaus Dmitriy  (53)
Chaus Victor  (40)
Chepeleva Maria  (6)
Chernov Denis  (102)
Chursin Victor  (21)
Chursina Vera  (73)
Davydova Elena  (7)
Dmitriev Alex  (86)
Eshaliev Eldar  (39)
Gamaley Gregory  (33)
Ganotskiy Vasiliy  (50)
Gladka Julia  (6)
Gladkyy Alexander  (40)
Gnoyovy Sergey  (12)
Gorodnichiy Denis  (108)
Ivanchenko Natali  (8)
Ivanov Alexander  (36)
Ivanova Tanya  (27)
Kachina Anastasiya  (71)
Kalyujnaya Irina  (28)
Kalyujniy Dmitry  (32)
Khmel Alla  (32)
Khmel Galina  (4)
Klyagin Nikolay  (16)
Kobzar Tatiana  (47)
Kondratuk Seryoga  (8)
Korol Alexsandr  (108)
Kovalenko Tatyana  (34)
Kristalenko Yuriy  (26)
Kriushin Alexander  (64)
Kshanovskaya-Orlova Anna  (40)
Kugai Tania  (27)
Lesnichaya Elena  (20)
Lizogub Konstantin  (52)
Lobanova Tatiana  (11)
Luzik Victor  (19)
Maklok Victor  (22)
Mescheryakov Nikolay  (16)
Mihailov Aleksiy  (79)
Molodykh Konstantin  (20)
Morozov Sergey  (6)
Nepomnyachay Olga  (5)
Nepomnyachiy Vladimir  (15)
Ochenash Inna  (4)
Olempiuk-Vinnikova Valentina  (32)
Panov Vyacheslav  (38)
Pastuhova Julia  (55)
Petruhin Aleksey  (44)
Ponomarenko Marina  (16)
Priemskaya Anastasiya  (30)
Rak Oleg  (36)
Rogovoy Artem  (8)
Ruschak Michael  (14)
Safonov Igor Jr  (16)
Samoylova Elena  (7)
Segal Evgenie  (29)
Shandor Alexander  (18)
Shapoval Yuri  (12)
Shevchenko Dmitriy  (15)
Shtanko Andrey  (36)
Shumskiy Andrew  (3)
Sobel Janet  (1)
Starikov Victor  (34)
Tretyakova Nataliya  (26)
Trufkin Anatoliy  (33)
Tuzhikof Igor  (47)
Tyunkin Alexandr  (12)
Velilyayev Lenur  (41)
Vinnik Alexsandr  (25)
Voloshko Karina  (71)
Yen Alexander  (110)
Zhmailo Alexsandr  (41)
Zuev Michael  (18)

Total:(2657)Artworks by genres: (20)

Landscape (1130 )
Streetscape (162 )
Seascape (244 )
Abstraction (39 )
Animal (44 )
Still life (169 )
Still life(flowers) (308 )
Chapter (360 )
Portrait (96 )
Nude (74 )
Religion (2 )
Symbol (2 )
Folklore (12 )
Fantasy (1 )
History-painting (6 )


   
english ru

Main page / Priemskaya Anastasiya / picturesNews


 

March 24, 2018 12 - 4 PM presentation artworks by Oleksandr Gladkiy and Yulia Gladka

Place: Main Avenue Galleria, 57 Main Avenue Ocean Grove, NJ 07756

Art Kalina is proud to represent talented artists from East Europe. Bright fresh ideas, views, interpretations will present. 
Experience the lively, inspirational and exciting atmosphere of an presentation.

 
 

 

                                                                                                          Priemskaya Anastasiya Nests
canvas / oil (27.6 inch х 19.7 inch )
Ask price  Buy
Priemskaya Anastasiya Looks like the sun in the shade
canvas / oil (15.7 inch х 19.7 inch )
Ask price  Order
Priemskaya Anastasiya Moon
canvas / oil (23.6 inch х 15.7 inch )
Ask price  Order
Priemskaya Anastasiya

 
Priemskaya Anastasiya Fall
canvas / oil (27.6 inch х 39.4 inch )
Ask price  Order
Priemskaya Anastasiya Tea roses
canvas / oil (19.7 inch х 23.6 inch )
Ask price  Order
Priemskaya Anastasiya Where slept dragonfly
paper / aniline (15.7 inch х 19.7 inch )
Ask price  Order
Priemskaya Anastasiya

 
Priemskaya Anastasiya When in bloom all at once
canvas / oil (15.7 inch х 19.7 inch )
Ask price  Order
Priemskaya Anastasiya Radiance of thin ice
canvas / oil (27.6 inch х 35.4 inch )
Ask price  Order
Priemskaya Anastasiya Cat in black
canvas / oil (15.7 inch х 19.7 inch )
Ask price  Order
Priemskaya Anastasiya

 
Priemskaya Anastasiya Winter time
canvas / oil (17.7 inch х 21.7 inch )
Ask price  Order
Priemskaya Anastasiya Sunset
canvas / oil (23.6 inch х 27.6 inch )
Ask price  Order
Priemskaya Anastasiya Sea
canvas / oil (23.6 inch х 19.7 inch )
Ask price  Order
Priemskaya Anastasiya

 
Priemskaya Anastasiya Splash
canvas / oil (19.7 inch х 23.6 inch )
Ask price  Buy
Priemskaya Anastasiya Morning
canvas / oil (0 inch х 0 inch )
Ask price  Buy
Priemskaya Anastasiya Genoese fortress
canvas / oil (0 inch х 0 inch )
Ask price  Buy
Priemskaya Anastasiya

 
Priemskaya Anastasiya De Yesus
canvas / oil (0 inch х 0 inch )
Ask price  Buy
Priemskaya Anastasiya When it is blooming red lotus
canvas / oil (0 inch х 0 inch )
Ask price  Buy
Priemskaya Anastasiya Does not darken
canvas / oil (0 inch х 0 inch )
Ask price  Buy
Priemskaya Anastasiya

 
Priemskaya Anastasiya Еclipse of the Moon
canvas / oil (0 inch х 0 inch )
Ask price  Buy
Priemskaya Anastasiya Pine trees
canvas / oil (31.5 inch х 23.6 inch )
Sold
Priemskaya Anastasiya Washed-air ground
canvas / oil (15.7 inch х 31.5 inch )
Sold
Priemskaya Anastasiya

 
Priemskaya Anastasiya Northern lights
canvas / oil (15.7 inch х 23.6 inch )
Sold
Priemskaya Anastasiya Winter
canvas / oil (31.5 inch х 39.4 inch )
Sold
Priemskaya Anastasiya The sky above the lake
canvas / oil (23.6 inch х 31.5 inch )
Sold
Priemskaya Anastasiya

 
Priemskaya Anastasiya Sky dance
canvas / oil (17.7 inch х 31.5 inch )
Sold
Priemskaya Anastasiya Summer
canvas / oil (15.7 inch х 23.6 inch )
Sold
Priemskaya Anastasiya Sarzhin yar
canvas / oil (31.5 inch х 39.4 inch )
Sold
Priemskaya Anastasiya

 
Priemskaya Anastasiya Water lilies
canvas / oil (19.7 inch х 27.6 inch )
Sold
Priemskaya Anastasiya Fire in the Steppe
canvas / oil (19.7 inch х 23.6 inch )
Sold
Priemskaya Anastasiya Sunset
canvas / oil (15.7 inch х 19.7 inch )
Sold

Main page / Priemskaya Anastasiya / pictures